Wyszukiwanie

Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu to całość czynności hodowlanych wykonywanych od założenia uprawy lub powstania odnowienia naturalnego (z wyjątkiem poprawek i uzupełnień) do okresu drzewostanu dojrzałego, a niekiedy nawet do starodrzewu. ...

110,00 zł
72,00 zł
Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie wszystkie działy hodowli lasu...

85,00 zł
 Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych
85,00 zł