Produkcja roślinna część 3

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją prof. W. Grzebisza
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2009
  • Liczba stron : 488
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-89211-94-1
Podręcznik Produkcja roślinna część 3 obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślin: zbożowych, okopowych, przemysłowych, pastewnych oraz trwałych użytków zielonych.
Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach. Część III obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślin: zbożowych, okopowych, przemysłowych, pastewnych oraz trwałych użytków zielonych. Omówione zostały tematy dotyczące roślin z każdej grupy produkcyjnej z zakresu: systematyki, biologii, znaczenia gospodarczego, odmian i materiału siewnego, wymagań klimatycznych i glebowych, technologii uprawy (przygotowanie stanowiska, podstawowe zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne, technologia zbioru).

W treści:

ROZDZIAŁ I – ZBOŻA

1. Biologia zbóż

2. Znaczenie gospodarcze zbóż

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej

4. Technologia uprawy jęczmienia jarego

5. Technologie uprawy pozostałych zbóż

6. Pielęgnacja łanu i zbiór

ROZDZIAŁ II – ROŚLINY OKOPOWE

1. Buraki cukrowe

2. Ziemniaki

ROZDZIAŁ III – ROŚLINY PRZEMYSŁOWE

1. Rośliny przemysłowe – wiadomości ogólne

2. Rzepak

3. Len

4. Konopie

ROZDZIAŁ IV – ROŚLINY PASTEWNE

1. Rośliny pastewne

2. Kukurydza

3. Rośliny strączkowe

4. Mieszanki strączkowo-zbożowe

5. Rośliny motylkowate drobnonasienne

6. Trawy w uprawie polowej

7. Kapusta pastewna

8. Słonecznik pastewny

9. Międzyplony

ROZDZIAŁ V – TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

1. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie trwałych użytków zielonych

2. Podział i charakterystyka użytków zielonych

3. Biologia i charakterystyka roślinności użytków zielonych

4. Zagospodarowanie oraz odnawianie łąk i pastwisk

5. Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach. Nawożenie

6. Użytkowanie łąk i pastwisk

7. Obliczanie kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych

8. Zwykła dobra praktyka rolnicza w gospodarowaniu na użytkach zielonych

Tytuł

Produkcja roślinna. Cz. 3 Technologie produkcji roślinnej

Autor

praca zbiorowa pod redakcją prof. W. Grzebisza

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2009

Liczba stron

488

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-89211-94-1

 

 

prod_rosl