Produkcja zwierzęca część 1 Wiadomości podstawowe

Podręcznik dla uczniów klas technik rolnik. Część piersza podręcznika Produkcja zwieręca obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt oraz ptaków, żywieniem zwierząt i zoohigieną.
Nowy podręcznik napisany zgodnie z programem nauczania przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum i szkoły policealnej. Część I podręcznika obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt oraz ptaków, żywieniem zwierząt i zoohigieną.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie

1.1. Znaczenie zwierząt w przyrodzie i w życiu człowieka

1.2. Zwierzęta gospodarskie i ich rola we współczesnym świecie

Rozdział 2. Zarys anatomii i fizjologii zwierząt

2.1. Budowa i czynności życiowe komórek i tkanek w organizmie zwierzęcym

2.1.1. Komórka - budowa i funkcje

2.1.2. Tkanki - budowa i funkcje

2.2. Budowa i funkcjonowanie układów w organizmie

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.2. Narządy ruchu - układ kostny i mięśniowy

2.2.3. Powłoka wspólna

2.2.4. Układ trawienny

2.2.4.1. Budowa i funkcje

2.2.4.2. Trawienie. Enzymy trawienne

2.2.5. Zespół narządów oddechowych. Oddychanie

2.2.6. Układ moczowo-płciowy

2.2.6.1. Narządy moczowe

2.2.6.2. Narządy rozrodcze.

2.2.6.2.1. Narządy płciowe samca

2.2.6.2.2. Narządy płciowe samicy

2.2.6.3. Podstawowe dane z zakresu fizjologii rozrodu

2.2.7. Układ krążenia i gruczoły dokrewne

2.2.7.1. Układ krążenia

2.2.7.1.1. Układ sercowo-naczyniowy

2.2.7.1.2. Układ chłonny

2.2.7.2. Gruczoły dokrewne

2.2.8. Układ nerwowy i narządy zmysłów

2.2.9. Układ odpornościowy

Rozdział 3. Anatomia i fizjologia ptaków

3.1. Wiadomości ogólne

3.2. Szkielet ptaków

3.3. Układ mięśniowy

3.4. Budowa układu pokarmowego

3.5. Układ oddechowy.

3.6. Układ krwionośny.

3.7. Układ rozrodczy ptaków i tworzenie się jaja

3.7.1. Układ rozrodczy samców

3.7.2. Układ rozrodczy samic

3.7.2.1. Budowa jajnika

3.7.2.2. Funkcje jajnika

3.7.2.3. Budowa jajowodu i tworzenie się jaja

3.8. Gruczoły wewnętrznego wydzielania

3.9. Zmysły ptaków

Rozdział 4. Podstawy żywienia zwierząt

4.1. Rola żywienia w produkcji zwierzęcej

4.2. Składniki chemiczne paszy i ich znaczenie dla zwierząt

4.2.1. Woda

4.2.2. Białko.

4.2.3. Tłuszcze.

4.2.4. Węglowodany

4.2.5. Składniki mineralne

4.2.6. Witaminy

4.3. Ocena wartości pokarmowej pasz.

4.3.1. Czynniki wpływające na strawność składników pokarmowych

4.3.2. Wartość odżywcza białka

4.3.3. Przemiany energii.

4.3.4. Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

4.3.4.1. Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania przeżuwaczy

4.3.4.2. Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania dla zwierząt monogastrycznych.

4.4. Pasze i ocena ich jakości

4.4.1. Pasze objętościowe soczyste

4.4.1.1. Zielonki i pastwisko.

4.4.1.2. Kiszonki

4.4.1.3. Okopowe.

4.4.2. Pasze objętościowe suche

4.4.2.1. Siana i susze

4.4.2.2. Słomy

4.4.3. Pasze treściwe

4.4.3.1. Ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich pochodne

4.4.3.2. Nasiona roślin oleistych. Produkty uboczne przemysłu olejarskiego

4.4.4. Produkty uboczne z przemysłu rolno-spożywczego

4.4.5. Pasze pochodzenia zwierzęcego

4.4.6. Mieszanki treściwe

4.4.7. Dodatki witaminowo-mineralne

4.4.8. Dodatki paszowe

4.4.9. Pasze ekologiczne w żywieniu zwierząt

Rozdział 5. Zarys problematyki zoohigienicznej

5.1. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na organizm zwierzęcy

5.2. Lokalizacja i usytuowanie budynków

5.3. Mikroklimat pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich

5.3.1. Temperatura

5.3.2. Wilgotność

5.3.3. Ruch powietrza i ciśnienie atmosferyczne

5.3.4. Hałas. Zjawiska akustyczne w pomieszczeniach dla zwierząt

5.3.5. Skład powietrza i jego zanieczyszczenia. Wentylacja pomieszczeń.

5.3.5.1. Gazy szkodliwe

5.3.5.2. Pyły.

5.3.5.3. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

5.3.5.4. Wentylacja pomieszczeń

5.4. Zabiegi higieniczne w pomieszczeniach inwentarskich. Zwalczanie insektów i gryzoni

5.4.1. Dezynfekcja

5.4.2. Dezynsekcja

5.4.3. Deratyzacja.

5.5. Higiena żywienia i pojenia zwierząt

5.6. Ochrona środowiska naturalnego

5.6.1. Wpływ utrzymania zwierząt na środowisko naturalne

5.6.2. Podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego.

5.6.3. Metody przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń.

5.6.3.1. Żywienie

5.6.3.2. Technologie i wyposażenie

5.6.3.3. Energia

5 7. Produkcja zwierzęca a ochrona środowiska rolniczego

5.7.1. Produkcja zwierzęca a ochrona gleby i wody

5.7.2. Produkcja zwierzęca a ochrona powietrza

5.8. Ochrona zwierząt i ludzi

5.8.1. Czynniki wpływające na zdrowie i produkcyjność zwierząt.

5.8.1.1. Wiadomości ogólne o chorobach

5.8.1.2. Przyczyny chorób

5.8.1.3. Profilaktyka

5.8.1.4. Kryteria oceny dobrostanu zwierząt gospodarskich

5.8.1.5. Transport zwierząt

5.8.2. Ochrona zdrowia i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

5.8.2.1. System identyfikacji i rejestracji zwierząt

5.8.2.2. Ochrona zdrowia zwierząt

5.8.2.3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

5.8.3. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej

5.9. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa. Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego

Słowniczek

Piśmiennictwo

Tytuł

Produkcja zwierzęca. Cz. I. Wiadomości podstawowe

Autor

red. A. Rykiel

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2006

Liczba stron

316

Wymiary

50x210mm

Okładka

miękka

ISBN

83-89211-82-3