Produkcja zwierzęca część 2 Bydło i trzoda chlewna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. T. Nałęcz-Tarwacka
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2006
  • Liczba stron : 332
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 210 mm
  • ISBN: 83-89211-87-4
Część druga podręcznika do produkcji zwierzęcej poświęcona jest zagadnieniom związanym z chowem bydła i trzody chlewnej.
Podręcznik napisany zgodnie z programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum i szkoły policealnej. Część II poświęcona jest zagadnieniom związanym z chowem bydła i trzody chlewnej.

W treści:

CZĘŚĆ l

BYDŁO
Znaczenie chowu bydła
Pochodzenie, typy użytkowe i rasy bydła
Ocena typu i budowy bydła
Rozpłód bydła
Zasady odchowu, żywienia cieląt i jałowizny
Wybrane zagadnienia z żywienia krów mlecznych
Użytkowanie mleczne bydła
Technologie produkcji żywca wołowego
Opłacalność produkcji mleka i żywca wołowego
Bezpieczeństwo produktów żywnościowych uzyskiwanych w chowie bydła
Ekologiczne metody chowu bydła
Systemy utrzymania bydła
Pielęgnacja bydła
Dobrostan bydła
Praca hodowlana
Choroby bydła

CZĘŚĆ II

TRZODA CHLEWNA
Znaczenie gospodarcze i stan produkcji trzody chlewnej
Pochodzenie świń. Rasy trzody chlewnej
Użytkowanie, żywienie i utrzymanie świń rozpłodowych
Wychów prosiąt
Wychów młodzieży hodowlanej
Produkcja żywca wieprzowego
Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe
Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej
Choroby świń


Tytuł

Produkcja zwierzęca cz. II Bydło i trzoda chlewna

Autor

red. T. Nałęcz-Tarwacka

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2006

Liczba stron

332

Wymiary

145 x 210mm

Okładka

miękka

ISBN

83-89211-87-4

 

prod_z