Produkcja zwierzęca. Część 3 Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. T. Nałęcz-Tarwacka
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2007
  • Liczba stron : 472
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 210 mm
  • ISBN: 83-89211-92-0

Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik na poziomie technikum i szkoły policealnej. Część trzecia obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu pszczół i królików.

Nowy podręcznik napisany zgodnie z programem nauczania, przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum i szkoły policealnej. Część III obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu pszczół i królików.

W treści:

Część I. Owce

Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze produkcji owczarskiej

Rozdział 2. Pochodzenie, typy użytkowe i rasy owiec

Rozdział 3. Rozpłód owiec

Rozdział 4. Żywienie owiec

Rozdział 5. Technologia produkcji wełny

Rozdział 6. Technologia produkcji żywca jagnięcego

Rozdział 7. Opłacalność produkcji żywca jagnięcego

Rozdział 8. Technologia produkcji mleka owczego

Rozdział 11. Inne kierunki użytkowania owiec

Rozdział 12. Ekologiczne metody chowu owiec

Rozdział 13. Pomieszczenia dla owiec

Rozdział 14. Podstawy pracy hodowlanej

Rozdział 15. Ważniejsze choroby owiec

Część II. Kozy

Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze chowu i hodowli kóz

Rozdział 2. Typy użytkowe oraz krajowe i zagraniczne rasy kóz występujące w kraju

Rozdział 3. Rozpłód kóz

Rozdział 4. Żywienie kóz

Rozdział 5. Użytkowanie mleczne

Rozdział 6. Użytkowanie mięsne

Rozdział 7. Warunki utrzymania kóz

Rozdział 8. Pielęgnacja kóz

Część III. Konie

Rozdział 1. Rasy koni

Rozdział 2. Identyfikacja i pokrój koni

Rozdział 3. Rozród koni i wychów źrebiąt

Rozdział 4. Użytkowanie koni

Rozdział 5. Żywienie koni

Rozdział 6. Praca hodowlana nad końmi

Rozdział 7. Pomieszczenia dla koni

Rozdział 8. Obchodzenie się z końmi i ich pielęgnacja

Część IV. Drób

Rozdział 1. Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej

Rozdział 2. Pochodzenie i pokrój ptaków

Rozdział 3. Charakterystyka typów użytkowych i ras drobiu

Rozdział 4. Reprodukcja

Rozdział 5. Nieśne użytkowanie kur

Rozdział 6. Mięsne użytkowanie drobiu

Rozdział 7. Żywienie

Rozdział 8. Systemy utrzymania drobiu

Rozdział 9. Pomieszczenia dla drobiu

Rozdział 10. Zasady i technika chowu kurcząt i kur w systemie intensywnym

Rozdział 11. Warunki środowiskowe i profilaktyka

Część V. Pszczoły

Rozdział 1. Podstawowa informacje dotyczące biologii pszczół

Rozdział 2. Zapylanie roślin i pożytki pszczele

Rozdział 3. Produkty pszczele

Rozdział 4. Ule i przybory pasieczne

Rozdział 5. Projektowanie założenia pasieki

Rozdział 6.Zarys ekonomiki pszczelarstwa

Rozdział 7. Choroby pszczół

Część VI. Króliki

Rozdział 1. Pochodzenie, budowa, charakterystyka biologiczna i systematyka królików

Rozdział 2. Kierunki użytkowania i rasy królików

Rozdział 3. Rozród królików

Rozdział 4. Żywienie królików

Rozdział 5. Pomieszczenia dla królików

Rozdział 6. Założenia organizacyjno-techniczne i rachunek ekonomiczny fermy królików rzeźnych

Rozdział 7. Ochrona zdrowia królików

ss

Tytuł

Produkcja zwierzęca część 3 Owce, kozy, konie, drób, pszczoły i króliki

Autor

red. T. Nałęcz - Tarwacka

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2007

Liczba stron

472

Wymiary

145 x 210 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-89211-92-0