Projektowanie mebli

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jerzy Smardzewski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2018, wydanie II poprawione i uzupełnione
  • Liczba stron : 663
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01115-6
  • egz.
  • 99,00 zł

Celem książki Projektowanie mebli jest przedstawienie zasad projektowania mebli jako konstrukcji drewnianych.

W zestawie kupisz taniej

Projektowanie mebli

Projektowanie mebli

99,00 zł
Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid

Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid

60,00 zł
159,00 zł
129,00 zł

Wiele krajów uznało wzornictwo jako priorytetowy kierunek rozwoju edukacji i gospodarki, upatrując w nim kwintesencję innowacyjności i szansę unowocześnienia gospodarki europejskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że współczesne meble nie są jedynie owocem pracy pojedynczych architektów czy artystów. Na powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla składa się wysiłek wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach i do nich, między innymi, jest adresowana ta książka.

Polska jest wiodącym producentem i eksporterem mebli na świecie. Wiele województw w Polsce uznało meblarstwo jako wiodącą inteligentną specjalizację regionu. Znakomita większość projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez uczelnie, przedsiębiorstwa i konsorcja dotyczy także meblarstwa i związanego z nim projektowania.

Niniejsze drugie wydanie książki zostało wzbogacone zwłaszcza o aspekty projektowania i konstruowania mebli tapicerowanych. Dodano w niej aspekty odnoszące się do modelowania układów antropotechnicznych, użytkownik-siedzisko oraz struktur o właściwościach auksetycznych, mających istotne znaczenie dla nowoczesnego meblarstwa. Przedstawiono również obiektywne kryteria oceny jakości siedzisk i leżysk mebli tapicerowanych.

Niezmiennym celem książki jest przedstawienie zasad projektowania mebli jako drewnianych przedmiotów sztuki użytkowej. Omówiono w niej zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli, klasyfikacją i ich charakterystyką, ergonomicznym ujęciem wymagań antropometrycznych i bezpieczeństwa użytkowania. Przedstawiono metody i błędy projektowania, charakterystykę materiałów, elementów, połączeń i konstrukcji, zasady opracowania dokumentacji projektowej. Poruszono także problematykę obliczania sztywności oraz wytrzymałości: elementów, połączeń i całych konstrukcji, w tym zagadnienia utraty stateczności mebli i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia użytkownika. Przeanalizowano przypadki modelowania struktur mebli tapicerowanych jako układów biomechanicznych. W szczególności książka ma służyć jako jedno z podstawowych źródeł wiedzy dla studentów kierunku Projektowanie mebli oraz Meblarstwo, prowadzonych na uczelniach wyższy

Meble są przedmiotami, które użytkujemy przez całe życie. Łóżka, fotele czy krzesła mają bezpośredni kontakt z naszym ciałem  –  szafy, regały, komody zaś pośredni. Wszystkie mają znaczący wpływ na estetykę wnętrz, lecz co ważniejsze – na nasze bezpieczeństwo i stan zdrowia. Powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla jest wysiłkiem wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach. Współpraca architektów, projektantów, konstruktorów i technologów podczas formułowania założeń projektowych nowego wyrobu, często ujawnia nieporozumienia i uporczywe narzucanie własnych koncepcji, co istotnie ogranicza pasję twórczego poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich członków zespołu projektowego. Niniejsza książka jest drugim, rozszerzonym wydaniem opracowania, które może przybliżyć niektóre zagadnienia wspólne dla twórców nowego mebla.

Opracowanie to przygotowano nie tylko z myślą o studentach wydziałów technologii drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i SGGW w Warszawie, ale kierowane jest ono także do studentów architektury uczelni technicznych czy akademii sztuk pięknych podejmujących się kształcenia na kierunku projektowanie mebli. Podręcznik powinien być także pomocny inżynierom rozwiązującym na co dzień problemy techniczne w projektowaniu mebli.

W 2015 roku nakładem wydawnictwa Springer ukazało się pierwsze angielskojęzyczne wydanie publikacji „Projektowanie mebli” pod tytułem Furniture Design.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski jest kierownikiem Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem i technologią wytwarzania mebli, mechaniką konstrukcji mebli, ergonomią i antropotechnicznym modelowaniem mebli z wykorzystaniem metody elementów skończonych, a także wpływem konstrukcji mebli na akustykę pomieszczeń. Został wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Medalem MTP oraz licznymi nagrodami Rektora macierzystej uczelni.

W treści

Historia rozwoju konstrukcji mebli

Klasyfikacja i charakterystyka mebli

Ergonomia mebli

Wprowadzenie do inżynierskiego projektowania mebli

Dokumentacja projektowa

Sztywnościowo-wytrzymałościowe projektowanie mebli

Szkieletowych      

Sztywnościowo-wytrzymałościowe projektowanie mebli

Skrzyniowych

Sztywnościowo-wytrzymałościowe projektowanie mebli

Tapicerowanych

 

 

Opis pierwszego wydania:

Na powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla składa się wysiłek wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach. Pierwsze kontakty projektantów, konstruktorów i technologów podczas definiowania założeń projektowych nowego produktu, z powodu odrębności wykształcenia, prowadzą czasem do wzajemnego niezrozumienia i uporczywego trzymania się własnych koncepcji. Takie podejście istotnie ogranicza pasję twórczego poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich członków zespołu projektowego. Dlatego powstało opracowanie zwarte w formie przewodnika, który może przybliżyć niektóre zagadnienia wspólne dla twórców nowego mebla.

Profesor Jan Żurek w swojej recenzji napisał: „Opracowanie to przygotowano nie tylko z myślą o studentach wydziałów technologii drewna Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Warszawie, ale także o studentach architektury uczelni technicznych podejmujących się uczenia projektowania mebli, oraz o studentach wzornictwa akademii sztuk pięknych, jeżeli niniejsza praca przyczyni się też do  przetarcia  drogi i podjęcia wysiłku międzyuczelnianego interdyscyplinar­nego kształcenia studentów w zakresie projektowania mebli, będzie to jej do­datkowym atutem".

Drewno stanowi doskonały materiał konstrukcyjny od tysięcy lat wykorzystywany przez człowieka do wytwarzania konstrukcji budowlanych, maszyn, narzędzi, wyposa­żenia wnętrz, w tym mebli, galanterii, a nawet biżuterii. Zwłaszcza meble wytwarzane z drewna stanowią przykład konstrukcji, które niekiedy nie zmieniły swojej formy i roz­wiązań technicznych od kilku tysiącleci. Wiele doskonałych wzorów mebli było dzie­łem wybitnych projektantów, którzy z pietyzmem dopracowali wszelkie detale. Do dziś budzą one zachwyt i uznanie wśród znawców i kolekcjonerów dzieł sztuki.

Obecnie wiele krajów uznało wzornictwo jako priorytetowy kierunek rozwoju edukacji i gospodarki, upatrując w nim kwintesencję innowacyjności i szansę unowo­cześnienia gospodarki europejskiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że współczesne me­ble nie są jedynie owocem pracy pojedynczych architektów i artystów. Na powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla składa się wysiłek wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach i do nich, między innymi, jest adresowana książka.

Celem książki jest przedstawienie zasad projektowania mebli jako konstrukcji drewnianych. Omówiono w niej zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli, klasyfikacją i ich charakterystyką pod względem najważniejszych cech istotnych pod­czas projektowania, ergonomicznym ujęciem wymagań antropometrycznych i bezpie­czeństwa użytkowania. Przedstawiono metody i błędy projektowania, charakterystykę materiałów, elementów, połączeń i konstrukcji, zasady opracowania dokumentacji pro­jektowej. Poruszono także problematykę obliczania sztywności oraz wytrzymałości: elementów, połączeń i całych konstrukcji, w tym zagadnienia utraty stateczności mebli i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia użytkownika.