Rolnictwo część 1 Produkcja zwierzęca Wiadomości podstawowe

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: red. Anna Rekiel
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2014
  • Liczba stron : 248
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61574-78-1
  • egz.
  • 45,90 zł

Podręcznika Rolnictwo część 1 obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt, żywieniem zwierząt i zoohigieną.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Część I podręcznika obejmuje zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt, żywieniem zwierząt i zoohigieną.

W treści:

ZARYS ANATOMII l FIZJOLOGII ZWIERZĄT

Budowa i czynności życiowe komórek i tkanek w organizmie zwierzęcym

Budowa i funkcjonowanie układów w organizmie

ANATOMIA l FIZJOLOGIA PTAKÓW

PODSTAWY ŻYWIENIA ZWIERZĄT

Zielonki i pastwisko

Kiszonki

Okopowe

Pasze objętościowe suche

Siano i susze

Słoma

Pasze treściwe

Ziarna zbóż

Nasiona roślin strączkowych

Produkty uboczne przemysłu młynarskiego

ZARYS PROBLEMATYKI ZOOHIGIENICZNEJ

Wpływ wybranych czynników klimatycznych na organizm zwierzęcy

Lokalizacja i usytuowanie budynków

Mikroklimat pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich

Zabiegi higieniczne w pomieszczeniach inwentarskich

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa. Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego

SŁOWNICZEK

PIŚMIENNICTWO