Rolnictwo część 2 Produkcja zwierzęca Bydło i trzoda chlewna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: red. Teresa Nałęcz-Tarwacka
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2014
  • Liczba stron : 276
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61574-86-6
  • egz.
  • 45,90 zł

Rolnictwo część 2 produkcja zwierzęca obejmuje zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła i trzody chlewnej.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Część II podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem bydła i trzody chlewnej.

W treści:

BYDŁO

Typy użytkowe bydła

Główne rasy bydła

Ocena typu i budowy bydła

Rozpłód bydła

Zasady odchowu, żywienia cieląt i jałowizny

Wybrane zagadnienia z żywienia krów mlecznych

Użytkowanie mleczne bydła

Technologie produkcji żywca wołowego

Charakterystyka głównych czynników wpływających na wyniki

użytkowania mięsnego bydła

Opłacalność produkcji mleka i żywca wołowego

Bezpieczeństwo produktów żywnościowych uzyskiwanych w chowie bydła

Ekologiczny chów bydła

Systemy utrzymania bydła

Pielęgnacja bydła

Zachowanie i dobrostan bydła

Prowadzenie i organizacja pracy hodowlanej

Choroby bydła

TRZODA CHLEWNA

Znaczenie gospodarcze i stan produkcji trzody chlewnej

Pochodzenie świń. Rasy trzody chlewnej

Użytkowanie, żywienie i utrzymanie świń rozpłodowych

Użytkowanie rozpłodowe loch

Optymalizacja żywienia

Wychów prosiąt

Wychów młodzieży hodowlanej

Produkcja żywca wieprzowego

Podstawy pracy hodowlanej. Krzyżowanie towarowe

Ekologiczne metody chowu trzody chlewnej

Choroby świń