Rolnictwo część 3. Produkcja zwierzęca. Owce, kozy, konie, drób, pszczoły, króliki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją Teresy Nałęcz-Tarwackiej
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2016
  • Liczba stron : 396
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-944529-0-2
  • egz.
  • 44,90 zł

Część III podręcznika do produkcji zwierzęcej obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część III podręcznika obejmuje zagadnienia związane z chowem owiec, kóz, koni, drobiu, pszczół i królików.

W treści

ROZDZIAŁ l OWCE

Znaczenie gospodarcze produkcji owczarskiej

Pochodzenie, typy użytkowe i rasy owiec

Rozród owiec

Żywienie owiec

Użytkowanie mięsne

Użytkowanie wełniste

Użytkowanie mleczne

Standardy jakościowe w produkcji mleka i żywca jagnięcego

Skóry owcze

Ekologiczne metody chowu owiec

Podstawy pracy hodowlanej

Pomieszczenia dla owiec

Ochrona zdrowia owiec

ROZDZIAŁ II KOZY

Gospodarcze znaczenie chowu kóz na świecie

Typy użytkowe oraz krajowe i zagraniczne rasy kóz występujące w Polsce

Typ użytkowy mleczny

Typ użytkowy mięsny

Typ wszechstronnie użytkowy

Rozród kóz

Żywienie kóz

Użytkowanie mleczne

Użytkowanie mięsne kóz

Warunki utrzymania kóz

Pielęgnacja kóz

ROZDZIAŁ III KONIE

Rasy koni

Identyfikacja, pokrój i chody koni

Rozród koni i wychów źrebiąt

Użytkowanie koni

Żywienie koni

Praca hodowlana nad końmi

Warunki utrzymania koni

Pielęgnacja koni

ROZDZIAŁ IV DRÓB

Znaczenie gospodarcze produkcji drobiarskiej

Pochodzenie i pokrój ptaków

Charakterystyka typów użytkowych i ras drobiu

Reprodukcja

Nieśne użytkowanie kur

Mięsne użytkowanie drobiu

Żywienie

Systemy utrzymania drobiu

Pomieszczenia dla drobiu

Zasady i technika chowu kurcząt i kur w systemie intensywnym

ROZDZIAŁ V PSZCZOŁY

Podstawowe wiadomości dotyczące pszczół

Zapylanie roślin i pożytki pszczele

Surowce produkowane i zbierane przez pszczoły

Ule i przybory pasieczne

Projektowanie założenia pasieki

Zarys ekonomiki pszczelarstwa

Choroby pszczół i czerwiu

ROZDZIAŁ VI KRÓLIKI

Pochodzenie, budowa, charakterystyka biologiczna i systematyka królików

Kierunki użytkowania i rasy królików

Rozród królików

Żywienie królików

Pomieszczenia dla królików

Założenia organizacyjno-techniczne i rachunek ekonomiczny fermy królików rzeźnych

Ochrona zdrowia królików