Rolnictwo część 5. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa pod redakcją Witolda Grzebisza
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2015
  • Liczba stron : 328
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-89211-43-9
  • egz.
  • 55,90 zł

Podręcznik do nauki w zawodzie technik rolnik, obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część V podręcznika obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin.

W treści:

PLON ROŚLINY UPRAWNEJ

HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO

Hodowla roślin

Nasiennictwo

ROZDZIAŁ III – NAWOŻENIE ROŚLIN UPRAWNYCH

Cele i zadania nawożenia

Podstawy żywienia roślin

Nawozy

Nawozy naturalne

Nawozy organiczne

Nawozy mineralne i zasady ich stosowania

Potrzeby nawozowe – systemy nawożenia

Kontrola krążenia pierwiastków

OCHRONA ROŚLIN UPRAWNYCH

Cele i zadania ochrony roślin

Choroby roślin

Podział i objawy chorób roślin uprawnych

Podział i charakterystyka grup szkodników roślin

Klasyfikacja i szkodliwość chwastów

Metody ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin

Ekologiczne metody ochrony roślin