Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Marek Gaworski, Krzysztof Korpysz
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2016
  • Liczba stron : 400
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61574-83-5
  • egz.
  • 44,90 zł

Podręcznik do nauki w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Numer dopuszczenia (numer w wykazie): 33/2016

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. W wyniku postępu technicznego, czyli zastępowania starych maszyn i urządzeń nowszymi, o większej wydajności i lepszej jakości pracy, systematycznie poprawia się stopień mechanizacji rolnictwa.  Część VIII podręcznika obejmuje zagadnienia związane z techniką w produkcji rolniczej, w tym mechanizację produkcji zwierzęcej oraz użytkowanie i obsługę sprzętu rolniczego.

W treści

ROZDZIAŁ I – MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego

Urządzenia do magazynowania, wybierania i przygotowywania pasz

Urządzenia do zadawania pasz

Systemy automatycznego zadawania pasz

Urządzenia do zaopatrzenia gospodarstw w wodę i pojenia zwierząt

Budowa i zasada działania urządzeń do usuwania odchodów z pomieszczeń inwentarskich

Ochrona środowiska podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Budowa i zasady działania urządzeń do doju i schładzania mleka

ROZDZIAŁ II – PODSTAWY EKSPLOATACJI SPRZĘTU ROLNICZEGO I PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Analiza obliczeniowa współpracy ciągnika z maszynami i narzędziami rolniczym

Podstawowe zasady projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Podstawowe zasady projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Dobór ciągnika do gospodarstwa rolnego

Dokumentacja techniczna sprzętu rolniczego

Problemy technicznej obsługi sprzętu rolniczego