Rośliny oleiste

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: red. W. Budzyński, T. Zając
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2010
  • Liczba stron : 300
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-99033-8
  • egz.
  • 41,90 zł
Obejmuje podstawy wiedzy o olejach, cechy identyfika­cji morfologicznej roślin, hodowli i odmianoznawstwa, technologii produkcji surowca, reprodukcji materiału siewnego, różnych sposobów użytkowania surowca.
Produkcja roślin oleistych na świecie, a także w Polsce - systematycznie rośnie. Nie ma innej grupy roślin rolniczych o tak dużej dynamice wzrostu zbiorów. Wynika to oczywi­ście z wszechstronności zastosowania ich biomasy -jako surowca do produkcji żywności strategicznej i funkcjonalnej, przypraw, farmaceutyków, kosmetyków, paszy dla zwierząt, tłuszczów technicznych, w tym głównie biopaliw, smarów, farb, emulgatorów i in., a nowe osiągnięcia biotechnologii zwiększają możliwości ich zastosowania.

Rośliny opisane w książce:

kapusta rzepak

gorczyce

- biała

- sarepska

- czarna

len oleisty

mak siewny Inianka siewna

rzodkiew oleista katran abisyński

dynia oleista słonecznik oleisty

Krajowe zapotrzebowanie i potencjał produkcyjny surowców oleistych są nadal duże, byłoby błędem ich niepełne wykorzystanie. Dominuje oczywiście rzepak (głównie forma ozima), którego produkcja stała się w ostatnich latach najbardziej dochodową gałę­zią wytwórczości roślinnej. Na potrzeby lokalnego przetwórstwa i zasiewów specjalnych uprawiane są inne gatunki - głównie gorczyce (biała i sarepska), rzodkiew oleista, mak lekarski, len oleisty, Inianka siewna, dynia oleista, a sporadycznie także słonecznik oleisty, soja uprawna i katran abisyński. Opis uprawy i zastosowania wymienionych gatunków zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

Problematyka opracowania ma dość rozległy, interdyscyplinarny charakter. Obejmuje podstawy wiedzy o olejach, cechy identyfika­cji morfologicznej roślin, hodowli i odmianoznawstwa, technologii produkcji surowca (wszystkie ogniwa agrotechniki), reprodukcji materiału siewnego, różnych sposobów użytkowania surowca.

Pozycję opracowano dla szerokiego kręgu odbiorców. Ma ona charakter monografii-poradnika dla dużych i mniejszych wytwórców surowca, zaangażowanych w zarządzanie produkcją, jak i technologie uprawy, doradców agrotechniczno-surowcowych zakładów przetwórczych, doradców ODR, menedżerów firm dystrybucyjnych środków produkcji (ochrony i nawożenia) i firm nasiennych. Treści zawarte w poradniku mogą stanowić wie­dzę seminaryjną dla nauczycieli, słuchaczy i studentów na poziomie średniego i wyższe­go kształcenia zawodowego oraz ogólnego.

Tytuł

Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie

Autor

Red. W. Budzyński, T. Zając

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2010

Liczba stron

300

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-99033-8