Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu część 4

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Piotr Latocha
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2006
  • Liczba stron : 376
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 215 mm
  • ISBN: 83-89211-62-9

Nazewnic­two roślin, podstawowa terminologia morfologiczna i termi­ny stosowane w architekturze krajobrazu, zastosowanie drzew i krzewów liściastych w architekturze krajobrazu

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni wymaga dobrej znajomości morfologii i wymagań roślin. W naszej strefie klimatycznej możemy uprawiać niezwykle dużą liczbę gatunków roślin drzewiastych. Różnią się one od siebie wyglądem (pokrojem, walorami dekoracyjnymi), szybkością wzrostu, wymaganiami siedliskowymi oraz stopniem odporno­ści na różne czynniki (susza bądź nadmiar wilgoci, upały latem lub mrozy zimą oraz różne zanieczyszczenia powietrza i gleby). Dlatego dokładna znajomość morfologii i wymagań roślin jest podstawą do właściwego tworzenia kompozycji roślinnych w różnych warunkach siedliskowych oraz dobrego planowania przyszłych zabiegów pielęgnacyjnych.

Podręcznik „Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część IV. Drzewa i krzewy liściaste" przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu ogrodniczym oraz wszystkich zajmujących się architekturą krajobrazu. Jest on kontynuacją części III podręcznika zawierającej wprowadze­nie do dendrologii, a więc zagadnienia związane z nazewnic­twem roślin, podstawową terminologią morfologiczną i termi­nami stosowanymi w architekturze krajobrazu, oraz wskazówki co do praktycznego zastosowania roślin, a także szczegółowo omawiającej rośliny nagozalążkowe, tj. drzewa i krzewy iglaste.

Obie części podręcznika zostały opracowane w taki spo­sób, aby nauczyć uczniów rozpoznawania roślin oraz zapoznać ich z wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania poszczególnych gatunków i odmian. Służy temu przede wszystkim czytelny schemat opisów morfologicznych, bogaty materiał fotograficzny i ważne informacje praktyczne. Wszystkie rośliny ze względów dydaktycznych zostały przed­stawione w dwóch grupach - rośliny nagozalążkowe („Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część III. Drzewa i krzewy iglaste") i okrytozalążkowe („Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Część IV. Drzewa i krzewy liściaste"). Wewnątrz każ­dej grupy uporządkowano je alfabetycznie rodzajami (wg no­menklatury łacińskiej), co pozwoli na łatwe poruszanie się po podręcznikach i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Na str. 345 zamieszczono mapę Polski z zaznaczonymi stre­fami klimatycznymi, którym przyporządkowane są poszczególne gatunki roślin.

 

Tytuł

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Cz. IV Drzewa i krzewy liściaste

Autor

Piotr Latocha

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2006

Liczba stron

376

Wymiary

150 x 215mm

Okładka

miękka

ISBN

83-89211-62-9