Świnie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: S. Jaworski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1995
  • Liczba stron : 115
  • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 200 mm
  • ISBN: 83-09-01631-X
  • egz.
  • 8,90 zł

W książce tej zarówno drobni hodowcy, jak i właściciele dużych stad tuczników znajdą wskazówki, jak prowa­dzić tucz świń, aby był on opłacalny, jak prawidłowo utrzymywać, żywić i pielęgnować te zwierzęta.

 

W książce tej zarówno drobni hodowcy, jak i właściciele dużych stad tuczników znajdą wskazówki, jak prowa­dzić tucz świń, aby był on opłacalny, jak prawidłowo utrzymywać, żywić i pielęgnować te zwierzęta. Autor szczególnie dużo miejsca poświęca paszom, ich warto­ści pokarmowej, zasadom skarmiania i składowania. Osobny rozdział przeznaczony jest dla tych, którzy są zainteresowani tuczem trzody chlewnej w gospodarst­wie przydomowym.

Spis treści

Opłacalność tuczu świń

Wskaźniki produkcyjności tuczników

Struktura kosztów produkcji tuczników

Koszt prosiąt; Koszt pasz; Wycena dawek paszowych

Przetwarzanie zbóż na żywiec wieprzowy

Koszt pomieszczeń; Koszt robocizny

Kalkulacja opłacalności produkcji tuczników

Pomieszczenia do tuczu świń

Warunki zoohigieniczne w tuczarniach

Temperatura; Wentylacja; Podłogi

Rozplanowanie wnętrza tuczami

Mechanizacja pracy w tuczami

Doprowadzenie wody; Zadawanie pasz;Usuwanie obornika

Projekty budowlane tuczami

Modernizacja pomieszczeń do tuczu świń

Pomieszczenia do tuczu letniego

Składniki  pokarmowe i  ich  znaczenie  w żywieniu tuczników

Białko; Węglowodany; Tłuszcze; Składniki mineralne (sole mineralne); Witaminy; Woda;  Wartość pokarmowa pasz i obliczanie dawek pokarmowych

Zamienniki paszowe

Pasze i zasady ich skarmiania

Ziarno zbóż, produkty uboczne przemysłu młynarskiego, przemy­słowe pasze treściwe

Jęczmień; Pszenica; Żyto; Owies; Pszenżyto; Kukurydza; Otręby; Pasze przemysłowe; CCM (Corn-Cob-Mix)

Pasze pochodzenia zwierzęcego

Mączka mięsno-kostna; Mączka z krwi; Mączka rybna; Mleko odtłuszczone i pasze pochodne

Roślinne pasze białkowe

Bobik, groch, peluszka; Poekstrakcyjna śruta sojowa; Poekstrakcyjna śruta rzepakowa

Okopowe

Ziemniaki; Marchew pastewna czerwona

Zielonki, kiszonki, susze i siano; Zielonki; Kiszonki z zielonek; Susz z zielonek i siano

Składowanie pasz

Zadawanie pasz

Żywienie „na sucho"; Żywienie „na mokro"

Produkcja tuczników

Prosięta przeznaczone na tucz

Czynniki wpływające na wartość tuszy

Żywienie tuczników

Tucz tłuszczowo-mięsny; Żywienie tuczników kiszonką z CCM; Żywienie tuczników serwatką „do woli"; Wykorzystanie ziemniaków w tuczu tłuszczowo-mięsnym; Dotuczanie wybrakowanych z rozpłodu loch i knurów

Organizacja pracy w tuczami

Odstawa tuczników

Klasyfikacja i wycena tuczników

Higiena w chlewni

Czyszczenie i mycie pomieszczeń oraz wyposażeni

Dezynfekcja pomieszczeń

Fumigacja pomieszczeń

Zabezpieczenie chlewni przed zakażeniem

Sporządzanie środków odkażających

Zwalczanie pasożytów

Przestrzeganie okresu karencji

Przydomowy tucz trzody chlewnej

Celowość i możliwość chowu trzody chlewnej w gospodarstwie przydomowym

Pomieszczenia dla tuczników

Nabywanie prosiąt do tuczu

Odchów i pielęgnacja kupnych prosiąt

Pasze dla tuczników

Żywienie tuczników