Szkodniki ozdobnych krzewów liściastych i pnączy

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Grażyna Soika, Gabriel Łabanowski
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2015
  • Liczba stron : 192
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-64729-11-9
  • egz.
  • 59,90 zł

Opisy szkodników roślin ozdobnych identyfikacja wyglądu i biologii występujących na krze­wach ozdobnych i pnączach nicieni, roztoczy i owadów

Jest to już drugie wydanie książki, które powstało z połączenia „Ochrony ozdobnych krzewów liścia­stych" i „Ochrony pnączy", wydanych 14 lat temu. Oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo znacznie poszerzone o opisy nowych szkodników roślin ozdobnych. Książka ta jest wynikiem dwudziestolet­nich obserwacji prowadzonych głównie w szkółkach produkujących drzewa i krzewy ozdobne oraz pnącza na terenie całego kraju, ale także w ogrodach botanicznych, parkach miejskich i ogrodach przydomowych. Zawarliśmy w niej informacje na temat wyglądu i biologii występujących na krze­wach ozdobnych i pnączach nicieni, roztoczy i owadów, a także scharakteryzowaliśmy objawy żero­wania i podali optymalne terminy zwalczania poszczególnych szkodników, ze wskazaniem na grupę środków ochrony roślin.

Opisy wzbogaciliśmy licznymi ilustracjami uszkodzeń roślin i ich sprawców, co w znakomity sposób ułatwia i pozwala postawić prawidłową diagnozę. W celu identyfikacji niektórych szkodników wyko­rzystaliśmy rysunki lub zdjęcia mikroskopowe wskazujące na cechy morfologiczne ułatwiające rozpo­znanie gatunku.

Przy każdym szkodniku w akapicie „zwalczanie" wymieniona jest grupa środków chemicznych lub bio­logicznych i podany jest przykładowy preparat. Alfabetyczny wykaz i charakterystykę wszystkich środ­ków roztoczo- i owadobójczych zarejestrowanych do zwalczania szkodników na roślinach ozdobnych zawarliśmy w tabeli 1, a uzupełnieniem tej tabeli jest kolejna (tab. 2) z podziałem na grupy chemiczne i mechanizmy działania poszczególnych substancji czynnych zawartych w preparatach. Jej zadaniem jest prawidłowy dobór środków ochrony w celu przemiennego stosowania, aby nie dopuścić do uod­pornienia się agrofagów. Ułatwia ona również decyzję przy zakupie środka ochrony w przypadkach, kiedy dana substancja czynna znajduje się w kilku preparatach pochodzących z handlu równoległego. Zestawiliśmy również wszystkie organizmy pożyteczne wykorzystywane do zwalczania szkodników, głównie w szklarniach i pod osłonami (tab. 3).

Książka autorstwa specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – dr hab. Grażyny Soiki (prof. IO) oraz prof. dr. hab. Gabriela Łabanowskiego. Lata doświadczeń, obserwacji i współpracy z polskimi szkółkarzami oraz firmami zajmującymi się pielęgnacją zieleni miejskiej pozwoliły na opracowanie obszernego kompendium (bogato ilustrowanego) uwzględniającego informację o realnych zagrożeniach dla tytułowej grupy roślin oraz o metodach integrowanej ochrony przed znanymi i całkiem nowymi w Polsce szkodnikami krzewów liściastych.