Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

 • Wydawnictwo: PWRiL
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Witold Podkówka, Zbigniew Podkówka
 • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2017
 • Liczba stron : 199
 • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01102-6
 • egz.
 • 33,90 zł 27,90 zł

Przedstawiono specyfikę technologii kiszenia biomasy, uwzględniając aktualny stan wiedzy w zakresie procesu fermentacji kwasu mlekowego, specyfikę substratu oraz kierunki wykorzystania kiszonki – pasza/biogaz

Kiszonka stała się substratem do wytwarzania dwóch ważnych produktów - żywności i energii. Termin „technologia produkcji kiszonek" oprócz samego procesu kiszenia obejmuje również:

 • dobór surowca do produkcji kiszonki,
 • technologie zbioru wyprodukowanej biomasy,
 • sposób dodawania środków wspomagających proces fermentacji,
 • technikę załadunku biomasy do zbiornika,
 • sposób ubicia - zagęszczania biomasy w zbiorniku,
 • zasady okrycia zakiszonej biomasy,
 • technologię wybierania i skarmiania wyprodukowanej kiszonki.

W monografii przedstawiono specyfikę technologii kiszenia biomasy, uwzględniając aktualny stan wiedzy w zakresie procesu fermentacji kwasu mlekowego, specyfikę substratu oraz kierunki wykorzystania kiszonki – pasza/biogaz. Proces kiszenia biomasy na cele paszowe lub biogaz zachodzi jednakowo, wykorzystuje się bowiem bakterie fermentacji kwasu mlekowego. Istnieją jednak pewne różnice, dotyczące głównie stopnia rozdrobnienia zakiszanego substratu, stosowania dodatków stymulujących proces fermentacji kwasu mlekowego oraz fazy wegetacyjnej zbioru biomasy – zwłaszcza kukurydzy. Podano również zasady sporządzania kiszonki w gospodarstwach ekologicznych. Zagadnieniem niezwykle istotnym jest wpływ kiszonki na środowisko oraz wykorzystanie kiszonki w dokarmianiu zwierzyny płowej. Zwrócono też uwagę na występowanie w kiszonce bakterii Listeria monocytogenes, wywołujących listeriozę, oraz metacerkarii motylicy wątrobowej.

W treści:

 1. Metody konserwowania zielonki
 2. Podstawy kiszenia biomasy
 3. Przemiany biochemiczne w procesie fermentacji
 4. Przemiany związków azotowych
 5. Przydatność zielonek do zakiszania
 6. Dojrzałość kiszonkowa roślin
 7. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg procesu kiszenia
 8. Podsuszanie zielonek przed zakiszaniem
 9. Dodatki wpływające na proces fermentacji
 10.  Stabilność tlenowa kiszonki
 11.  Straty podczas produkcji kiszonki
 12.  Sok kiszonkowy
 13.  Grzyby pleśniowe i mikotoksyny w kiszonkach
 14.  Patogeny w kiszonkach
 15.  Zasady sporządzania kiszonek
 16.  Zbiorniki do zakiszania zielonek
 17.  Metody oceny jakości kiszonki
 18.  Praktyczna metoda oznaczania zawartości suchej masy w kiszonkach
 19.  Korygowanie oznaczonej zawartości suchej masy w kiszonce o zawartość substancji lotnych
 20.  Wpływ technologii sporządzania kiszonki na jej jakość i wartość pokarmową
 21.  Wartość pokarmowa kiszonek
 22.  Znaczenie gospodarcze kiszonek
 23.  Kiszonka jako substrat do produkcji biogazu
 24.  Alternatywne wykorzystanie kiszonki
 25.  Zapotrzebowanie na kiszonkę dla bydła i na biogaz
 26.  Oddziaływanie kiszonki na środowisko
 27.  Zakiszanie całych roślin kukurydzy
 28.  Zakiszanie ziarna i kolb kukurydzianych
 29.  Zakiszanie słomy kukurydzianej
 30.  Zakiszanie całych roślin zbożowych (GPS)
 31.  Zakiszanie runi łąkowej
 32.  Zakiszanie roślin motylkowatych drobnonasiennych
 33.  Zakiszanie traw z uprawy polowej
 34.  Zakiszanie produktow ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego
 35.  Produkcja kiszonek na cele paszowe w gospodarstwie ekologicznym
 36.  Dokarmianie zwierzyny płowej kiszonkami
 37.  Produkcja kiszonek w Polsce