Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Witold Grzebisz
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2011
  • Liczba stron : 415
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01078-4

Przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskazaniem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składników pokarmowych niezbędnych w tym procesie.

 

Ostatnie egzemplarze - stan książek nie jest idealny.

Książka „Technologia nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania” uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejętności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie, korzystając z podanych wskazówek, opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). W każdym rozdziale przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskazaniem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składników pokarmowych niezbędnych w tym procesie. Przedstawiono również najważniejsze elementy technologii nawożenia dla omawianych grup roślin uprawnych tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozumienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia dla uprawianych w gospodarstwie roślin.

Książka składa się z dwóch tomów. Pierwszy dotyczy technologii nawożenia roślin oleistych, okopowych i strączkowych, a drugi – kukurydzy i zbóż.

 

SPIS TREŚCI

Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku

1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej

1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej

1.1.2. Ograniczone zasoby surowcowe

1.1.3. Wymogi środowiskowe

1.2. Produktywność jednostkowa azotu – stan obecny w Polsce

1.3. Perspektywy zwiększenia wykorzystania azotu przez rośliny uprawne

1.3.1. Wykorzystanie azotu

1.3.2. Regulacja odczynu gleby a gospodarka azotem

1.3.3. Gospodarka wodą a gospodarka azotem w rolnictwie

1.3.4. Rośliny motylkowate a produktywność gleb uprawnych

1.3.5. Genetyczna kontrola gospodarki azotem 

1.4. Żywieniowa wartość produktów roślinnych

1.4.1. Dieta zbożowa – skutki dla człowieka

1.4.2. Biofortyfikacja

1.5. Homeostaza żywieniowa rośliny – cele i uwarunkowania

Część II. ROŚLINY OLEISTE

Rozdział 2. Kierunki i warunki gospodarczego użytkowania

2.1. Biologia i morfologia roślin

2.1.1. Rzepak – pochodzenie i odmiany

2.1.2. Pozostałe rośliny oleiste

2.1.3. Morfologia rzepaku

2.1.4. Skład chemiczny nasion

2.1.5. Kierunki użytkowania

2.2. Czynniki naturalne i środowiskowe produkcji

2.2.1. Wymagania termiczne

2.2.2. Wymagania wodne

2.2.3. Krytyczne fazy rozwoju

2.2.4. Gleba

2.2.5.  Stanowisko i systemy uprawy

2.2.6. Plony maksymalne i rzeczywiste w Polsce

Rozdział 3. Technologia nawożenia

3.1. Fizjologia plonowania rzepaku

3.1.1. Dynamika akumulacji biomasy wiosną

3.1.2. Dynamika akumulacji azotu

3.1.3. Elementy struktury plonu

3.2. Potrzeby pokarmowe łanu

3.2.1. Akumulacja składników – dojrzałość pełna 

3.2.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów składników

3.2.3. Funkcje plonotwórcze składników mineralnych

3.3. Diagnoza stanu odżywienia

 Elementy technologia nawożenia

3.4.1. Warunki prowadzenia plantacji

3.4.2. Etapy budowy systemów nawożenia

3.4.3. Nawożenie podstawowe – regulacja żyzności gleby

3.4.3.1. Regulacja odczynu gleby – wapnowanie

3.4.3.2. Systemy nawożenia fosforem i potasem

3.4.3.3. Termin nawożenia i dobór nawozów

3.4.4. Zasady nawożenia azotem

3.4.4.1. Nawożenie azotem jesienią

3.4.4.2.  Wyznaczenie wiosennej dawki nawozowej azotu

3.4.4.3. Termin, podział dawki azotu i dobór nawozów azotowych

3.4.5. Zabiegi nawozowe kontrolujące efektywność azotu

3.4.5.1. Magnez

3.4.5.2. Siarka

3.4.5.3. Mikroelementy

Rozdział 4. Len i słonecznik

4.1. Len

4.1.1. Wymagania produkcyjne

4.1.2. Fizjologia wzrostu i plonowania

4.1.3. Elementy technologii nawożenia

4.1.3.1. Warunki prowadzenia łanu

4.1.3.2. Potrzeby pokarmowe i stan odżywienia

4.2. Słonecznik

4.2.1. Wymagania produkcyjne

4.2.2. Fizjologia plonowania

4.2.3. Elementy technologii nawożenia

4.2.3.1. Warunki prowadzenia łanu

4.2.3.2. Potrzeby pokarmowe i ocena stanu odżywienia

4.2.3.3. Wyznaczanie dawek i dobór nawozów

Część III. BURAKI CUKROWE

Rozdział 5. Kierunki i warunki gospodarczego użytkowania

5.1. Biologia gatunku

5.1.1. Systematyka i pochodzenie

5.1.2. Morfologia rośliny

5.2. Skład chemiczny korzeni

5.3. Wartość gospodarcza buraków

5.3.1. Regulacja rynku cukru – kwota produkcyjna

5.3.2. Wykorzystanie surowca

5.4. Czynniki naturalne i agrotechniczne produkcji

5.4.1. Warunki meteorologiczne

5.4.2. Stanowisko – gleba

5.4.3. Stanowisko i uprawa roli

5.5. Plony potencjalne i rzeczywiste

Rozdział 6. Technologia nawożenia

6.1. Fizjologia plonowania buraka cukrowego

6.1.1. Dynamika akumulacji suchej masy

6.1.2. Elementy struktury plonu

6.2. Potrzeby pokarmowe plantacji

6.2.1. Akumulacja składników – zbiór

6.2.2. Fazy krytyczne pobierania składników mineralnych i objawy ich niedoborów

6.2.3. Funkcje plonotwórcze składników mineralnych w roślinie

6.2.4. Składniki mineralne i jakość plonu 

6.3. Ocena stanu odżywienia plantacji

6.4. Elementy technologii nawożenia

6.4.1. Warunki prowadzenia plantacji

6.4.2. Regulacja odczynu gleby – wapnowanie

6.4.3. Nawozy naturalne i organiczne

6.5. Systemy nawożenia potasem

6.6. Systemy nawożenia fosforem 

6.7. System nawożenia azotem

6.8. Żywieniowe bilansowanie azotu – sód, magnez i siarka

6.9. Mikroelementy

6.10. Wybór techniki stosowania nawozów mineralnych

Część IV. ZIEMNIAKI

Rozdział 7. Kierunki i warunki gospodarczego użytkowania

7.1. Systematyka i pochodzenie

7.2. Morfologia rośliny

7.3. Kierunki gospodarczego użytkowania

7.3.1. Skład chemiczny bulw

7.3.2. Kierunki użytkowania

7.4. Czynniki środowiskowe i agrotechniczne produkcji

7.4.1. Wymagania termiczne

7.4.2. Wymagania wodne

7.4.3. Fazy rozwojowe

7.4.4. Stanowisko: gleba i zmianowanie

7.4.5. Czynniki redukujące plony

7.5. Plony potencjalne i rzeczywiste

Rozdział 8. Technologia nawożenia

8.1. Fizjologia plonowania

8.1.1. Akumulacja biomasy

8.1.2. Elementy struktury plonu

8.2. Potrzeby pokarmowe

8.2.1. Akumulacja składników

8.2.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów

8.2.3. Funkcje plonotwórcze składników mineralnych w roślinie

8.2.4. Składniki mineralne a jakość plonu 

8.3. Ocena stanu odżywienia rośliny w pełni wegetacji

8.4.  Elementy technologii nawożenia

8.4.1. Warunki prowadzenia plantacji

8.4.2. Regulacja odczynu gleby – wapnowanie

8.4.3. Nawozy naturalne i organiczne

8.4.4. Zasady nawożenia fosforem i potasem

8.4.5. Wyznaczanie dawki azotu

8.4.6. Makroskładniki wspomagające azot

8.4.7. Mikroelementy

Część V. ROŚLINY STRĄCZKOWE

Rozdział 9. Środowisko produkcji i użytkowanie

9.1. Użytkowanie gospodarcze

9.1.1. Systematyka i pochodzenie

9.1.2. Budowa i skład chemiczny nasion

9.1.2.1. Strąki i nasiona

9.1.2.2. Skład chemiczny nasion

9.1.2.3. Substancje antyżywieniowe

9.1.3. Znaczenie gospodarcze

9.2. Czynniki naturalne i środowiskowe produkcji

9.2.1. Warunki meteorologiczne

9.2.1.1. Wymagania termiczne

9.2.1.2. Fazy rozwojowe

9.2.1.3. Potrzeby wodne

9.2.2. Gleba

9.2.3. Elementy agrotechniki podstawowej

9.3. Plony maksymalne i rzeczywiste w Polsce

Rozdział 10. Technologia nawożenia

10.1. Fizjologia plonowania

10.1.1. Morfologia roślin i fazy rozwoju

101.2. Akumulacja biomasy

10.1.3. Dynamika akumulacji azotu

10.2. Potrzeby pokarmowe łanu

10.2.1. Dynamika akumulacji – objawy niedoborów składników pokarmowych

10.2.2. Funkcje plonotwórcze składników pokarmowych

10.2.3. Akumulacja składników pokarmowych w stadium dojrzałości fizjologicznej

10.3. Elementy technologii nawożenia

10.3.1. Zasady prowadzenia łanu

10.3.2. Etapy budowy technologii nawożenia

10.3.3. Regulacja żyzności gleby

10.3.4. Azot

10.3.5. Makroskładniki drugoplanowe

10.3.6. Mikroelementy

LITERATURA

ZAŁĄCZNIKI

Tytuł

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

Autor

Witold Grzebisz

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2011

Liczba stron

415

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01078-4