Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Edyta Gadomska
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2009
  • Liczba stron : 104
  • Oprawa i wymiary: miękka, 155 x 215 mm
  • ISBN: 978-83-89211-59-0
  • egz.
  • 19,50 zł
Przedstawia szczegółowo technologię wykonania oraz konserwację elementów małej architektury
Część druga podręcznika „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" ze względu na obszerny zakres materiału jest podzielona na dwa tomy. Tom l obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją projektowo-techniczną, projektowaniem inwestycji i organizacją realizacji robót ziemnych, natomiast tom II przedstawia szczegółowo technologię wykonania oraz konserwację elementów małej architektury.- Poruszana tematyka nie należy do łatwych, jednak wiedza z tego zakresu jest niezbędna w procesie tworzenia architektury krajobrazu, tj. wnętrza ogrodowego, parku czy też terenów zieleni towarzyszących różnym przedsięwzięciom, np. osiedlom mieszkaniowym. Każda kompozycja przestrzenna wymaga bowiem przygotowania projektu i odpowiedniej dokumentacji, a następnie realizacji inwestycji.

 

W części trzeciej podręcznika poznamy zagadnienia związane z sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją roślin drzewiastych, zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników i rabat oraz dokumentacją powykonawczą i odbiorem robót.

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-TECHNICZNA  7

1. Zasady tworzenia dokumentacji 7

2. Ogólne zasady uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji 8

3. Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-technicznej 8

3.1. Rodzaje projektów na poszczególnych etapach

tworzenia dokumentacji  9

3.1.1. Projekt koncepcyjny  13

3.1.2. Projekt budowlany 14

3.1.3. Projekt wykonawczy  15

3.1.4. Dokumentacja uproszczona  17

3.1.5. Dokumentacje typowe i powtarzalne  17

4. Dokumentacja związana z projektowaniem i prowadzeniem robót ziemnych 20

4.1. Podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją

prac z zakresu robót ziemnych  21

4.2. Właściwości i klasyfikacja gruntów  22

4.3. Obliczanie objętości robót ziemnych 26

4.3.1. Metody obliczania objętości mas ziemnych 28

4.4. Dokumentacja związana z prowadzeniem gospodarki

Drzewostanem 42

4.5. Przykłady oznaczeń graficznych stosowanych w tworzeniu dokumentacji projektowo-technicznej dla terenów zieleni  43

ROZDZIAŁ II. PROJEKTOWANIE INWESTYCJI  59

1. Rodzaje inwestycji w terenach zieleni  59

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 59

3. Wytyczne inwestorskie  60

4. Wytyczne konserwatorskie  61

4.1. Warunki i zakres dokumentacji realizacyjnej w przypadku ogrodów zabytkowych 64

5. Rodzaje dokumentacji w procesie inwestycyjnym i jednostki je zatwierdzające 64

6. Schemat przebiegu procesu inwestycyjnego 66

6.1. Informacja o przeznaczeniu terenu 66

6.2. Umowa inwestora z architektem  66

6.3. Wskazanie lokalizacyjne 67

6.4. Zasady opracowania planu zagospodarowania terenu i projektu koncepcyjnego 68

6.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej 69

6.5.1. Procedura uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  70

6.6. Projekt techniczny i plan realizacyjny 74

6.7. Umowa inwestora z wykonawcą 74

6.8. Projekt organizacji budowy (POB) 74

7. Organizacja realizacji inwestycji i poszczególnych rodzajów robót  75

7.1. Organizacja placu budowy 75

7.2. Rola kierownika budowy, inspektorów nadzoru i projektantów w realizacji robót  81

7.3. Podstawowe dokumenty dotyczące prowadzenia budowy 82

7.4. Wpływ czynników przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na przebieg prac 84

7.5. Zakończenie budowy 88

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA INWESTYCJI  89

1. Zabezpieczanie elementów cennych przyrodniczo na placu budowy  89

1.1. Zabezpieczanie warstwy urodzajnej gleby 89

1.2. Zabezpieczanie elementów roślinnych  90

2. Prowadzenie robót ziemnych - wykonawstwo robót  92

2.1. Technologia wykonywania podstawowych rodzajów robót ziemnych  93

2.1.1. Odspajanie, załadunek i transport gruntu 94

2.1.2. Modelowanie i plantowanie terenu  94

2.1.3. Stabilizacja gruntu  100

3. Erozja gleby i metody zabezpieczania terenów zieleni przed erozją 101

3.1. Rodzaje erozji   101

3.2. Metody zabezpieczania terenu przed erozją 102

4. Podstawowe akty prawne związane z urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu 111

BIBLIOGRAFIA 112

Tytuł

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom 1

Autor

E. Gadomska

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2009

Liczba stron

104

Wymiary

155 x 255 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-89211-59-0