Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni część 2 tom 2

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Krzysztof Gadomski
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2010
  • Liczba stron : 296
  • Oprawa i wymiary: miękka, 155 x 215 mm
  • ISBN: 978-83-61574-20-0

Tom II urządzania i pielęgnacji terenów zieleni obejmuje:nawierzchnie drogi i place, pochylnie, schody ogrodowe, murki ogrodowe, ogrodzenia.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na bardzo duży materiał ilustracyjny, niezbędny do zrozumienia technologii wykonania pewnych konstrukcji, zakres tematyczny dotyczący elementów małej architektury został omówiony w dwóch kolejnych tomach. W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika. Tom II obejmuje:
• nawierzchnie – drogi i place;
• pochylnie;
• schody ogrodowe;
• murki ogrodowe;
• ogrodzenia.
Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

arch_krajobra

Spis treści:

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY-WPROWADZENIE  5

ROZDZIAŁ I. NAWIERZCHNIE   7

1. Wiadomości wstępne   7

2. Sposoby odprowadzania wody z powierzchni dróg i placów  12

2.1. Spadki podłużne  13

2.2. Spadki poprzeczne   23

3. Konstrukcje nawierzchni  26

3.1. Klasyfikacja nawierzchni   30

3.1.1. Nawierzchnie gruntowe   31

3.1.2. Nawierzchnie twarde nieulepszone z kruszyw  37

3.1.3. Nawierzchnie twarde nieulepszone z elementów obrobionych 45

3.1.4. Nawierzchnie twarde ulepszone stabilizowane  69

3.1.5. Nawierzchnie kombinowane  82

3.1.6. Nawierzchnie specjalne  85

4. Elementy konstrukcyjne towarzyszące nawierzchniom   108

5. Połączenia nawierzchni  116

6. Technologie wspomagające konstrukcje nawierzchni  121

7. Projekt układu komunikacyjnego   124

8. Pochylnie  128

8.1. Projekt pochylni dla niepełnosprawnych   137

ROZDZIAŁ II. SCHODY OGRODOWE    141

1. Wiadomości wstępne            141

2. Konstrukcje schodów terenowych       148

2.1. Schody wykonane z elementów drewnianych           148

2.2. Schody z elementów kamiennych    152

2.3. Schody z elementów prefabrykowanych betonowych  155

2.4. Schody z betonu wylewanego na miejscu    157

2.5. Schody betonowe wylewane na miejscu okładzinowane  161

3. Projekt schodów terenowych              166

ROZDZIAŁ III. MURKI OGRODOWE  169

1. Wiadomości wstępne   169

2. Murki wolno stojące  169

2.1. Projekt murku wolno stojącego   201

3. Murki i ścianki oporowe  204

3.1. Ścianki drewniane   208

3.2. Murki kamienne      212

3.3. Murki oporowe murowane    216

3.4. Ścianki oporowe betonowe  219

3.5. Ścianki z elementów prefabrykowanych 222

3.6. Ścianki betonowe oktadzinowane    226

3.7. Projekt ścianki oporowej     229

ROZDZIAŁ IV. OGRODZENIA   233

1. Wiadomości wstępne   233

2. Ogrodzenia murowane z wypełnieniem drewnianym lub metalowym  238

3. Ogrodzenia betonowe z wypełnieniem drewnianym lub metalowym  250

4. Ogrodzenia drewniane   254

5. Ogrodzenia metalowe  268

6. Ogrodzenia z elementów prefabrykowanych   278

7. Bramy i furtki    282

8. Projekt ogrodzenia  291

BIBLIOGRAFIA  295

Tytuł

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Cz. 2, tom 2

Autor

Krzysztof Gadomski

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2010

Liczba stron

296 

Wymiary

155 x 215 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61574-20-0