Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Bohdan Ważyński
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2011
  • Liczba stron : 262
  • Oprawa i wymiary: twarda, 130 x 200 mm
  • ISBN: 978-83-09-01068-5
  • egz.
  • 49,90 zł
Traktuje on m.in. o działalności zmierzającej do takiego udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest osobną pozycją w „Planie urządzenia lasu". Traktuje on m.in. o działalności zmierzającej do takiego udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. Służy temu na przykład wyznaczenie odpowiednio urządzonych tras wędrówkowych czy ścieżek z tablicami poglądowymi o różnej tematyce leśnej. W niektórych sytuacjach pojawiła się nawet konieczność dokonywania różnych modyfikacji w tradycyjnych zabiegach leśno-gospodarczych.

Połączenie wypoczynku w lesie z edukacją leśną „na żywo" i w obiektach edukacyjno-muzealnych nałożyło na służby leśne potrzebę kompleksowego spojrzenia na rekreacyjną funkcję lasu i na wynikające z niej postępowania gospodarcze.

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu stało się znaczącą działalnością gospodarcza, leśników.

Spis treści:

Od Autora 7

Wstęp  11

1. Las jako obiekt wypoczynkowy 17

1.1. Przydatność środowiska leśnego do rekreacji 19

1.2. Zagrożenia dla wypoczynku w lesie 22

1.3. Formy wypoczynku na terenach leśnych  33

1.4. Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000  37

1.5. Leśne obiekty do rekreacji  39

2. Podstawy prawne rekreacyjnego udostępniania lasów... 41

3. Lasy rekreacyjne    61

4. Przystosowanie tradycyjnych pojęć gospodarki leśnej do specyfiki postępowań gospodarczych w lasach rekreacyjnych    65

5. Zasady urządzania publicznych lasów rekreacyjnych (lasów na terenach miejskich i w strefie podmiejskiej)    73

5.1. Leśny monitoring rekreacyjny    76

5.2. Waloryzacja lasów rekreacyjnych    77

5.2.1. Dostępność drzewostanów do rekreacji    80

5.2.2. Waloryzacja dróg i ścieżek    86

5.3. Strefy intensywności zagospodarowania rekreacyjnego lasu    91

5.4. Podział lasu na gospodarstwa    94

5.5. Uzupełnienia opisu taksacyjnego wydzieleń     97

5.6. Wyniki inwentaryzacji lasu rekreacyjnego  100

5.7. Plan zadań dla gospodarki leśnej  102

6. Zasady wykonywania gospodarki leśnej w lasach na terenie miasta i w strefie podmiejskiej  105

6.1. Użytkowanie lasu   108

6.2. Docelowy typ drzewostanu (DTD), dobór gatunków drzew   110

6.3. Odnowienia – zalesienia  111         

6.4. Formowanie obrzeży lasu  113

6.5. Pielęgnowanie lasu  116

6.6. Ochrona lasu   117

6.7. Urządzenia do rekreacji  119

7. Program rekreacyjnego zagospodarowania lasu   121

7.1. Kompleksowy opis lasów rekreacyjnych  124

7.2. Obiekty do rekreacji  125

7.3. Analiza gospodarki rekreacyjnej w minionym okresie 125

7.4. Plan zadań dla gospodarki rekreacyjnej  127

7.5. Dokumentacja kartograficzna  128

8. Leśne obiekty rekreacyjne  131

8.1. Obiekty budowlane  134

8.2. Powierzchniowe obiekty do rekreacji w lesie   141

8.3. Liniowe obiekty leśne do rekreacji  156

8.3.1. Szlaki i ścieżki turystyczne, drogi  157

8.3.2. Leśne ścieżki edukacyjne  179

9. Obszary leśne poddawane intensywnemu użytkowa­niu rekreacyjnemu  195

9.1. Lasy nadmorskie   197

9.2. Lasy aglomeracji  214

9.3. Lasy w miastach  221

10. Metody promocji wypoczynku i wiedzy o lesie  239

11. Leśny wypoczynek z historią  251

Literatura  258

Tytuł

Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Poradnik leśnika

Autor

Bohdan Ważyński

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2011

Liczba stron

262

Wymiary

130 x 200 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01068-5