Vademecum chorób świń

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Pro Agricola
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Wojciech Grudzień
  • Wydawca, rok wydania: Pro Agricola, 2015
  • Liczba stron : 100
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-917877-9-3

Książka o najczęstszych chorobach świń dla hodowców trzody chlewnej, lekarzy weterynarii, zootechników, producen­tów pasz

Książka ta została napisana z myślą o producentach trzody chlewnej, by ułatwić im co­dzienną pracę w chowie świń, a także o lekarzach weterynarii, zootechnikach, producen­tach pasz oraz osobach zajmujących się wyposażeniem ferm. Pozycja ta została napisana w sposób przystępny i skondensowany. Celem stworzenia niniejszego poradnika było przybliżenie hodowcom trzody chlewnej najczęściej występujących w Polsce cho­rób świń oraz mechanizmów ich powstawania, szerzenia się, leczenia i zapobiegania.

Autor żywi głęboką nadzieję, iż niniejsza praca wspomoże producentów trzody chlew­nej, zootechników jak i personel techniczny w ich codziennej pracy oraz przybliży podsta­wowe wiadomości z zakresu patologii i patofizjologii chorób świń.

Głównym celem książki jest zapoznanie czytelnika z przebiegiem oraz zapobieganiem cho­rób trzody chlewnej, zaś leczenie jest potraktowane w sposób orientacyjny, gdyż jest ono za­leżne od wielu czynników i leży w gestii lekarzy weterynarii.

Niniejsza praca jest pierwszą tego typu publikacją z zakresu chorób trzody chlewnej, gdzie jej treść jest kierowana bezpośrednio do hodowców tych zwierząt. Specyfiką książki jest tak­że fakt, iż czytelnik ma możliwość rozpoznania choroby od objawów do czynnika etiolo­gicznego, w przeciwieństwie do lekarzy weterynarii, którzy rozpatrują daną jednostkę cho­robową od czynnika etiologicznego poprzez patofizjologię, a kończąc na zmianach anatomo-patologicznych. Niejako wyjątkowość niniejszej książki postawiła przed jej Autorem du­że wyzwanie, stąd też wybacz Drogi Czytelniku jeżeli niniejsza pozycja nie zawsze spełni Twe oczekiwania.

Wstęp

I. Sekcja zootechniczna świni domowej

II. Choroby wirusowe

1. lnfluenza (grypa) świń

2. Zespół rozrodczo-oddechowy (PRRS)

3. Cirkowiroza świń

4. Zespół skórno-nerkowy

5. Parwowiroza świń

6. Choroba Aujeszkyego

7. Koronawirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (TGE)

8. Endemiczna biegunka świń (PĘD)

9. Afrykański pomór świń (ASF)

III. Choroby bakteryjne

1. Różyca świń

2. Wysiękowe zapalenie skóry (smoleń)

3. Streptokokoza świń

4. Choroba Glassera

5. Zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN) - nosoryjówka

6. Pleuropneumonia

7. Pasterelloza świń

8. Mykoplazmoza świń

a) Mykoplazmoza płuc

b) Mykoplazmoza krwi (eperytrozoonoza)

9. Leptospiroza świń

10. Kolibakterioza

a) Kolibakterioza prosiąt ssących

b) Kolibakterioza prosiąt odsądzonych (choroba obrzękowa – obrzękówka)

c) Kolibakterioza warchlaków i tuczników

11. Dyzenteria świń

12. Adenomatoza (Rozrostowe zapalenie jelit)

13. Spirochetoza

14. Salmonelloza

15. Zakażenia laseczkami beztlenowymi

16. Promień nica

IV. Czynniki szkodliwe i toksyczne w chowie świń

1. Mikotoksykozy

2. Toksyczny wpływ amoniaku

V. Choroby pasożytnicze

1. Kokcydioza

2. Glistnica

3. Świerzb

VI. Choroby niedoborowe

1. Krzywica

2. Anemia prosiąt

3. Choroba morwowego serca / śmierć sercowa świń

VII. Choroby o złożonej etiologii

1. Kanibalizm

2. Przepukliny

3. Wrzody żołądka

VIII. Zaburzenia rozrodu świń

1. Bezpłodność

2. Ronienia

3. Zaburzenia porodu

4. Syndrom MMA