Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jerzy Lisek
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2010
  • Liczba stron : 206
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61-574-729

Uprawa winorośli, odmianany przydatne do uprawy w warunkach Polski, sposób założenia plantacji oraz najważniejszymi pracami prowadzonymi w winnicy.

OSTATNI EGZEMPLARZ- KSIĄŻKA MA USZKODZONĄ OKŁADKĘ

Winorośl jest jedną z roślin biblijnych, a wino współtworzyło kulturę materialną i duchową społeczności i narodów z rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Uprawa winorośli i winiarstwo mają nie tylko wymiar praktyczny, komercyjny, ale również humanistyczny i społeczny. W Hiszpanii i Francji zostały one uznane za integralną część dziedzictwa narodowego. Jako autor zająłem się praktycznym aspektem uprawy winnej latorośli, życząc czytelnikom doznań estetycznych, smakowych oraz radości dzielenia się winem wśród rodziny i przyjaciół. Należy mieć nadzieję, że praca w winniccy dostarczy niezapomnianych chwil, a być może nawet wzruszeń.
Praktyczna wiedza zawarta w niniejszej publikacji ma w intencji autora dostarczyć podstawowych informacji dotyczących winnego krzewu, czyniąc jego uprawę bardziej niezawodną oraz przyjazną dla człowieka i środowiska.
Osiągnięcie dobrych wyników w produkcji winogron wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu odmianoznawstwa, biologii winorośli oraz jej uprawy, w tym takich zagadnień, jak cięcie i formowanie winnego krzewu. nawożenie, pielęgnacja gleby oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami. Przy uprawie krzewów odmian przerobowych niezbędne są przynajmniej podstawowe wiadomości na temat wyrobu wina. aby uzyskane winogrona stanowiły odpowiedni surowiec winiarski.

Celem tego opracowania jest zapoznanie czytelnika z prawnymi podstawami uprawy, odmianami przydatnymi do uprawy w warunkach Polski, sposobem założenia plantacji oraz najważniejszymi pracami prowadzonymi w winnicy. Uprawa winorośli w Polsce ma niewielkie znaczenie gospodarcze, ale towarzyszy jej duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw winorośli. Wynika to między innymi z coraz popularniejszej w naszym kraju mody na produkcję wina z owoców pochodzących z własnych plantacji w ogrodach przydomowych i na dziatkach, aktywny wypoczynek oraz poszukiwania przez rolników nowych i dodatkowych źródeł dochodu. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim sadzenie winnic dostarczających surowca winiarskiego.

Wiele problemów, z którymi zmierzy się plantator, jest niezależnych od wielkości winnicy. Dlatego książka ta jest adresowana do wszystkich zainteresowanych uprawą winorośli zarówno na skalę amatorską, jak i komercyjną. Jej opracowanie w niniejszym kształcie było możliwe dzięki wieloletnim badaniom nad oceną odmian i agrotechniką winorośli, prowadzonym w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W książce wykorzystano także praktyczne doświadczenia zdobyte przez autora w czasie kilkuletniego pobytu w Bułgarii oraz w winnicach Francji. Niemiec, Szwajcarii i stanu Nowy Jork w USA. Nieocenionym źródłem informacji była lektura publikacji z innych krajów, w szczególności tych, gdzie warunki niezbyt sprzyjają uprawie winorośli, do jakich zaliczane są północne i północno-wschodnie stany USA. Kanada oraz kraje nadbałtyckie.

Zawarte w książce informacje stanowią jedynie skromny przyczynek do poznania winorośli i stanowią zachętę do sięgnięcia po inne pozycje literatury z tego zakresu. Doceniając znaczenie wiedzy teoretycznej, należy podkreślić rolę wieloletniej praktyki. Nieodzownymi elementami poznania będą cierpliwość, umiejętność obserwacji i poszukiwania rozwiązań. Dobrze prowadzona winnica, nawet w trudnych warunkach, może w miarę regularnie dostarczać winogron o przyzwoitej jakości. Trzeba jednak liczyć się z tym, że warunki klimatyczne Polski, ograniczone możliwości ochrony chemicznej, a niekiedy także brak doświadczenia mogą być przyczyną niepowodzeń w uprawie i wyrobie wina.

Spis treści

OD AUTORA

WSTĘP

UPRAWA WINOROŚLI NA ŚWIECIE l PRZETWÓRSTWO WINOGRON

WALORY DIETETYCZNE l ZDROWOTNE WINOGRON

PERSPEKTYWY ROZWOJU UPRAWY WINOROŚLI W POLSCE - SZANSE I ZAGROŻENIA

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE UPRAWĘ WINOROŚLI I PRODUKCJĘ WYROBÓW WINIARSKICH

LISTA ODMIAN DOPUSZCZONYCH DO UPRAWY Z PRZEZNACZENIEM DO WYROBU WINA GRONOWEGO

POCHODZENIE, BUDOWA I BIOLOGIA KRZEWU

PODATNOŚĆ KRZEWÓW NA USZKODZENIA MROZOWE

ODMIANY WINOROŚLI
Odmiany przerobowe - do wyrobu wina i soków
Odmiany deserowe
Odmiany ogrodowe (altanowe)
Odmiany do uprawy pod osłonami
Wybór odmiany w kilku zdaniach - podsumowanie

WYMAGANIA PRZYRODNICZE l WYBÓR STANOWISKA

PRZYGOTOWANIE GLEBY I MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY

SADZENIE

CIĘCIE I FORMOWANIE KRZEWÓW
Podstawowe zasady
Wybrane formy prowadzenia
Formowanie winorośli przy ścianach, altanach i pergolach

NAWOŻENIE

PIELĘGNACJA ROŚLIN

NAWADNIANIE

ZBIÓR OWOCÓW

ZABEZPIECZANIE KRZEWÓW PRZED MROZEM

UPRAWA WINOROŚLI POD OSŁONAMI

CHOROBY I SZKODNIKI WINOROŚLI

UPRAWA EKOLOGICZNA WINOROŚLI

BADANIA NAUKOWE NAD WINOROŚLĄ W POLSCE

BIBLIOGRAFIA

Tytuł

Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej

Autor

Jerzy Lisek

Wydawca

Horpress

Rok wydania

2010

Liczba stron

206

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka 

ISBN

978-83-61-574-729