Zarys patologii zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Czesław Kaszubkiewicz
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2017, fotodruk wydania V
  • Liczba stron : 132
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-00378-6
  • egz.
  • 35,00 zł

Patologia jest nauką o powstających w czasie choroby zaburzeniach czynności oraz o zmianach morfologicznych tkanek i narządów

Patologia jest nauką o powstających w czasie choroby zaburzeniach czynności oraz o zmianach morfologicznych tkanek i narządów. Zasadni­czym celem patologii jest wyjaśnienie istoty choroby, zbadanie jej przy­czyn oraz warunków, w jakich się ona rozwija w organizmie. W patologii rozróżniamy dwa działy: 1) patofizjologię, czyli fizjologię patologiczną, i 2) patomorfologię, czyli anatomię pa­tologiczną.

Wstęp

Pojęcie stanu zdrowia i choroby

Zdrowie; Choroba; Przyczyny choroby (etiologia); Wywód choroby (patogeneza) Przebieg choroby; Szerzenie się choroby; Zejście choroby

Chorobotwórcze działanie czynników fizycznych

Czynniki mechaniczne; Czynniki termiczne; Energia promienista; Energia elektryczna; Czynniki klimatyczno-glebowe

Chorobotwórcze działanie czynników chemicznych

Zatrucia pokarmowe; Samozatrucia       

Choroby wywoływane niedoborami składników pokarmowych

Niedobór pokarmu; Niedobór wody; Awitaminozy i hipowitaminozy; Niedobór substancji nieorganicznych

Chorobotwórcze działanie czynników biologicznych

Drobnoustroje i zakażenie; Obrona organizmu przed zakażeniem; Odporność; Wrodzona i dziedziczna skłonność do chorób; Konstytucja

Zmiany wsteczne

Zanik; Zaburzenie przemiany białkowej; Zaburzenia przemiany węglowodanowej; Zaburzenia przemiany tłuszczowej; Martwica; Zaburzenia gospodarki mineralnej; Zmiany barwnikowe

Zaburzenia w krążeniu

Krwotok; Skazy krwotoczne; Przekrwienie; Niedokrwienie miejscowe; Zakrzep; Zator; Zawał; Obrzęk; Niedokrwistość

Zmiany   postępowe   

Przerost i rozrost; Odrost (odnowa); Ziarninowanie; Przeszczepianie; Wchłanianie i uprzątanie ciał obcych

Zapalenie  

Zapalenie wysiękowe; Zapalenie wytwórcze

Nowotwory     

Nowotwory pochodzenia nabłonkowego; Nowotwory pochodzenia nie nabłonkowego; Nowotwory  mieszane

Zaburzenia rozwojowe

Technika sekcji zwłok zwierząt

Sekcja ssaków domowych; Sekcja drobiu