Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.10

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2018
  • Liczba stron : 74
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-65782-23-6
  • egz.
  • 22,90 zł

Zbiór zadań do etapu teoretycznego i praktycznego dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych w zawodzie technik weterynarii.

Zbiór zadań przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzają­cego kwalifikację R. 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych w zawodzie technik weterynarii. Egzamin mogą zdawać uczniowie techników, uczniowie (słuchacze) szkół policealnych oraz słuchacze kwalifikowanych kursów zawodowych.

Opracowanie jest zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia w zawodzie technik weterynarii i uwzględnia wszystkie efekty kształcenia w zakresie kwalifikacji R. 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych w zawodzie technik weterynarii.

Zbiór zadań zawiera:

- cztery zestawy testów po 40 zadań pisemnych z kluczami odpowiedzi,

- cztery zadania praktyczne z rozwiązaniami.

Spis treści

WPROWADZENIE

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII (DLA KWALIFIKACJI R.10)

TEST NR 1

TEST NR 2

TEST NR 3

TEST NR 4

Klucze poprawnych odpowiedzi

ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK WETERYNARII (DLA KWALIFIKACJI R.10)

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

ZADANIE EGZAMINACYJNE NR 1 

ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NR 1

ZADANIE EGZAMINACYJNE NR 2

ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NR 2

ZADANIE EGZAMINACYJNE NR 3

ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NR 3

ZADANIE EGZAMINACYJNE NR4

ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NR 4

BIBLIOGRAFIA