Geologia i gleboznawstwo

Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów
62,90 zł
Atlas minerałów

Atlas minerałów

„Atlas minerałów” przedstawia zwięzłe opisy około 200 najważniejszych minerałów wchodzących w skład różnych typów skał oraz ważnych gospodarczo złóż surowców mineralnych. ...

64,90 zł
Geozagrożenia

Geozagrożenia

Omówione zostały procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, powodzie, osuwiska i inne ruchy masowe, lawiny, katastrofalne zmiany klimatu i ich wpływ na anomalne zjawiska pogodowe o katastrofalnych następstwach, a także katastrofy związane z kolizjami Ziemi...

69,90 zł
Geochemia środowiska

Geochemia środowiska

Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi....

76,90 zł
Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie omówiono funkcje gleby, geologiczne podstawy gleboznawstwa, morfologię gleb, właściwości fizyczn, chemiczne, biologiczne i biochemiczne gleb...