Geologia i gleboznawstwo

Geografia Polski
25,90 zł
Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

W atlasie zaprezentowano około 150 wybranych, naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych, z czego przeważająca większość jest reprezentowana przez minerały....

27,90 zł
Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych i ozdobnych

Publikacja adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się gemmologią, studentów i nauczycieli, jak i do wszystkich zainteresowanych kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. ...

30,90 zł
Atlas kamieni użytkowych

Atlas kamieni użytkowych

Opisy i fotografie - około 330 barwnych fotografii kamieni dostarczają wielu informacji na temat pochodzenia skał, ich przynależności petrograficznej, wyglądu oraz parametrów technicznych. ...

31,50 zł
Przewodnik do ćwiczeń z geologii

Przewodnik do ćwiczeń z geologii

W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, w formie zadań do samodzielnego wykonania....

36,90 zł
Gleba w środowisku

Gleba w środowisku

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska...

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw Poradnik operatora

Wiadomości z zakresu budowy maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw, ich eksploatacji oraz technologii robót wykonywanych przy użyciu tychże maszyn....

39,90 zł
Minerały świata

Minerały świata

Leksykon ułatwi rozpoznawanie i oznaczanie minerałów. Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik. Umożliwia to nawet początkującym hobbystom skuteczną i stuprocentowo pewną identyfikację znalezionych okazów....

43,90 zł
Wprowadzenie do geotechniki

Wprowadzenie do geotechniki

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych....

47,90 zł
Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Gleboznawstwo jest  nauką o powstawaniu, rozwoju, budowie, właściwościach i funkcjach gleb.   ...

Ochrona środowiska glebowego

Ochrona środowiska glebowego

Omówiono zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności, procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych ...

52,90 zł
Geografia fizyczna świata

Geografia fizyczna świata

Podręcznik w niezwykle przystępny sposób i w skondensowanej formie prezentuje wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej...

52,90 zł
Geologia Polski

Geologia Polski

Podstawowe wiadomości na temat budowy i ewolucji poszczególnych obszarów i jednostek geologicznych...

54,90 zł
Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie

W książce Gruntoznawstwo inżynierskie są omówione wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice....

54,90 zł
Minerały, kamienie szlachetne, skały

Minerały, kamienie szlachetne, skały

W przewodniku tym znajdziesz wszystko, co powinien wiedzieć kolekcjoner kamieni, minerałów i skał....

55,00 zł
Geologia regionalna Polski

Geologia regionalna Polski

Podręcznik akademicki, omawiający jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii oraz tektoniki....

55,90 zł
Geologia kontynentów

Geologia kontynentów

W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze dane dotyczące budowy i historii geologicznej wszystkich kontynentów i ich części. Zaktualizowano nazewnictwo niektórych jednostek tektonicznych. Więcej uwagi poświęcono kształtowaniu się kontynentów w prekambrze oraz przyczynom ukształtowania się ich obecnej struktury....

56,90 zł
Geologia historyczna

Geologia historyczna

Uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych zawierający najbardziej aktualne informacje dotyczące dziejów Ziemi, skorupy ziemskiej, ewolucji pozostałych sfer planety, historii atmosferycznego tlenu, a także rozwoju świata organicznego w przeszłości....

60,90 zł