Choroby ryb akwariowych

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jerzy Antychowicz
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2008
  • Liczba stron : 284
  • Oprawa i wymiary: twarda, 145 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-09-99010-9

Książka dla hodow­ców ryb akwariowych, lekarzy weterynarii specjalizujących się w dziedzinie ichtiopatologii i dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę o chorobach ryb.

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

Książka ta skierowana jest przede wszystkim do hodow­ców ryb akwariowych, lekarzy weterynarii specjalizujących się w dziedzinie ichtiopatologii oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu nauki o chorobach ryb.

Pisząc tę książkę chciałem służyć pomocą zarówno począt­kującym, jak i doświadczonym miłośnikom ryb akwariowych.

Na podstawie własnych badań mogę stwierdzić, że naj­częstszymi przyczynami zaburzeń w hodowli ryb akwa­riowych są nieodpowiednie właściwości fizykochemiczne wody, w której są one hodowane, obecność w niej substancji toksycznych oraz niewłaściwy skład pokarmu. Rzadziej ob­serwuje się u ryb akwariowych objawy chorobowe i śniecią spowodowane infekcją wirusową, bakteryjną, grzybiczą czy inwazją pasożytniczą.

Nieodpowiednie czynniki środowiska i żywienia powodują osłabienie kondycji i obniżenie odporności ryb, utratę zdol­ności do rozrodu oraz często doprowadzają do ich śmier­ci. Choroby niezakaźne mogą występować równocześnie z chorobami zakaźnymi. Na podstawie własnych praktycz­nych doświadczeń oraz wiedzy licznych badaczy chorób ryb akwariowych, w oferowanej Państwu książce opisałem naj­ważniejsze problemy z zakresu patologii tropikalnych śród­lądowych i morskich ryb akwariowych.

W rozdziale 17 opisane zostały zasady leczenia oraz dzia­łanie najbardziej znanych leków, bez uwzględnienia zmienia­jących się regulacji prawnych w zakresie ich obrotu i stoso­wania. Przed użyciem tych leków należy zapoznać się z ak­tualnymi przepisami w tym zakresie.

Jerzy Antychowicz

Tytuł

Choroby ryb akwariowych

Autor

Jerzy Antychowicz

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2008

Liczba stron

284

Wymiary

145 x 210 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-99010-9