Atlas chorób pszczół

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Grażyna Topolska, Anna Gajda, Urszula Imińska
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2018
  • Liczba stron : 136
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 220 mm
  • ISBN: 978-83-09-01169-9
  • egz.
  • 44,00 zł

Informacje dotyczące najbardziej istotnych chorób pszczół w Polsce, bogato ilustrowany zdjęciami.

Atlas zawierający podstawowe informacje dotyczące najbardziej istotnych chorób pszczół w Polsce, bogato ilustrowany zdjęciami, będzie przydatny lekarzom oraz studentom weterynarii do poszerzenia wiedzy na temat chorób pszczół. Z pewnością będzie on też pomocny pszczelarzom w przypadku, gdy zaobserwują oni w rodzinach pszczelich zmiany chorobowe lub będą musieli podejmować decyzje związane z zapobieganiem problemom zdrowotnym w pasiece. Aby ułatwić czytelnikom korzystanie z „Atlasu..." umieszczono na jego końcu indeksy: nazw chorób, nazw czynników chorobotwórczych i objawów chorób. Spis literatury obejmuje podstawowe pozycje, które wykorzystano przy opracowywaniu atlasu i po które warto sięgnąć, chcąc poszerzyć swoją wiedzę.

W „Atlasie..." nie zostały ujęte wszystkie problemy zdrowotne, jakie mogą wystąpić w pasiece. Przedstawiono tylko te choroby, które są najczęściej spotykane w Polsce bądź nie występują jeszcze w naszym kraju, a nawet w Europie, ale stanowią potencjalne, bardzo istotne zagrożenie dla pszczół w tym rejonie geograficznym. „Więcej niż miód" - film wyreżyserowany przez Markusa Imhoofa, który powstał na fali masowego ginięcia rodzin pszczelich, zwrócił uwagę wielu ludzi na znaczenie pszczół, które zapylając rośliny uprawne i dziko rosnące przynoszą znacznie więcej korzyści, niż wynika to z wartości wytwarzanego przez nie miodu i innych produktów pszczelich. Wszelkie działania, prowadzące do zwiększenia i wzbogacenia pożytków pszczelich, ograniczenia stosowania szkodliwych pestycydów i zwiększenia spożycia miodu, wpływają na poprawę sytuacji pasiek. W Polsce większość działań związanych z ochroną zdrowia pszczół, w tym także zwalczanie chorób pszczół, należy do pszczelarzy. Mimo że pszczoły zaliczane są do zwierząt gospodarskich, to nie są mile widzianymi pacjentami lekarzy weterynarii. Składa się na to wiele przyczyn, m.in. bardzo mała liczba godzin przeznaczonych na nauczanie o chorobach pszczół na studiach weterynaryjnych.

Spis treści

Choroby wywoływane przez wirusy

Chroniczny paraliż pszczół

Ostry paraliż pszczół

Choroba woreczkowa

Choroba czarnych mateczników

Choroby wywoływane przez bakterie

Zgnilec amerykański

Zgnilec europejski

Choroby wywoływane przez grzyby

Nosemoza

Grzybica wapienna

Grzybica kamienna

Choroby wywoływane przez pasożyty

Warroza

Choroba roztoczowa pszczół

Inwazja Tropilaelaps spp.

Inwazja małego chrząszcza ulowego

Choroby niezakaźne

Zaziębienie czerwiu

Zatrucia pszczół

Inne problemy, którym mogą towarzyszyć objawy przypominające istotne choroby pszczół

Ameboza

Grzybica ulowa

Brauloza

Inwazja barciaka większego i barciaka mniejszego

Biegunka niezakaźna

Śmierć z głodu

Wykaz placówek wykonujących badania próbek w kierunku chorób i zatruć pszczół 128

Indeks chorób

Indeks czynników chorobotwórczych

Indeks objawów