Botanika leśna

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. J. Tomanek, L. Witkowska - Żuk
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2008
  • Liczba stron : 593
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01018-0

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ USZKODZONE OKŁADKI

Wydanie VII rozszerzone i uaktualnione

Spis treści

Część I

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROŚLIN DRZEWIASTYCH

FORMY POKROJOWE ROŚLIN DRZEWIASTYCH 2
CZĘŚĆ NADZIEMNA ROŚLIN DRZEWIASTYCH 5        

Korona 5

Kształtowanie się i budowa korony 5

Pędy 8

Pąki 11

Liście 13

Kwiaty 21

Kwiaty roślin okrytozalążkowych 22

Kwiaty roślin nagozalążkowych 27

Owoce 28

Budowa owoców i owocostanów 28

Typy owoców 29

Nasiona 32

Budowa nasion 32

Kiełkowanie nasion 33

Pień 36           

Morfologia pnia 36       .      .         ,

Anatomia pnia 39

Powstawanie budowy pierwotnej łodygi roślin drzewiastych 39

Powstawanie i początkowe stadium budowy wtórnej łodygi rośliny drzewiastej 42

Budowa i układ tkanek w pniu 44

Kora wtórna 45

Martwica korkowa (korowina) 46

Łyko wtórne (floem wtórny) 47

Kambium 48

Drewno wtórne (ksylem wtórny) 50

Układ tkanek w drewnie 50

Słoje roczne 54

Biel i twardziel 56

Drewno drzew iglastych 58

Drewno drzew liściastych 60

Mikroskopowa budowa drewna wybranych gatunków drzew 62

Rdzeń 72

CZĘŚĆ PODZIEMNA ROSLN DRZEWIASTYCH 73

Korzeń 73

Budowa i funkcje typowego korzenia roślin drzewiastych 73

Rodzaje systemów korzeniowych 73

Nietypowe rodzaje korzeni roślin drzewiastych 76

Budowa wewnętrzna korzenia rośliny drzewiastej 77

Symbiozy korzeniowe drzew leśnych 8

PODSTAWY SYSTEMATYKI (TAKSONOMII) ROŚLIN 94

 

Część II

SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD ROŚLIN NAGOZALĄŻKOWYCH

 

Część III

SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD ROŚLIN OKRYTOZALĄŻKOWYCH

 

Część IV

PODSTAWY FITOSOCJOLOGII LEŚNEJ

Rozwój różnych kierunków fitosocjologii 368

Budowa i metody badań zbiorowisk roślinnych 371

Budowa zbiorowiska 371

Zbiorowiska, zespoły i formacje roślinne 371

Siedlisko, środowisko życiowe, biocenoza, ekosystem 375

Łączenie się roślin w zbiorowiska i stopień organizacji zbiorowisk 377

Metoda badania zbiorowisk roślinnych 379

Warstwowość 379

Ilościowość 382

Towarzyskość 383

Żywotność 384

Okresowość (periodyczność) 384

Zdjęcie fitosocjologiczne 386

Badanie czynników siedliskowych i przejawów życiowych roślin w zbiorowiskach roślinnych 389

Stałość fitosocjologiczna 392

Wierność fitosocjologiczna 393

Charakterystyczna kombinacja gatunków 396

Tabela zespołu 396

Syntetyczne ujęcie ilościowości 400
Wartość systematyczna grupy gatunków 401

Systematyka zbiorowisk roślinnych 403

Podstawa systemu 403

Jednostki systematyczne-fitosocjologiczne 403

Metody wyróżniania jednostek fitosocjologicznych 409

Fitosocjologia numeryczna 412

Przegląd ważniejszych dla leśnictwa zbiorowisk roślinnych Polski 414

Zbiorowiska leśne 414

Bory iglaste (szpilkowe) 421

Bory sosnowe i mieszane dębowo-sosnowe 421

Bory sosnowe na glebach mineralnych i bory mieszane 422

Bory świerkowe, jodłowo-świerkowe i jodłowe 433

Górskie reliktowe laski sosnowe 446

Kwaśne (acydofilne) dąbrowy (subatlantyckie ubogie dąbrowy; atlantyckie lasy acydofilne) 447

Mezo- i eutroficzne lasy liściaste 453

Ciepłolubne dąbrowy (kserotermiczne lasy dębowe) 454

Świeże i wilgotne lasy liściaste 459

Lasy gradowe (lasy dębowo-grabowe, grądy, „grondy") 460
Lasy bukowe (buczyny) 465
Kwaśne (acydofilne) buczyny 471
Lasy lipowo-jaworowe (jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach) 477
Lasy łęgowe 482           .

Łęgi wierzbowo-topolowe 493

Bagienne lasy olszowe - olsy (olesy) 495

Krzewiaste zbiorowiska zaroślowe 501

Subalpejskie zarośla   501

Zarośla łozowe 503

Inne zbiorowiska 504

Torfowiska 505

Wydmy nadmorskie i śródlądowe 509

Zespoły wydm nadmorskich 510

Zbiorowiska wydm śródlądowych 512

Dynamika zbiorowisk roślinnych 515

Odnawianie się fitocenoz 517
Sukcesje roślinności 519
Dynamiczna wartość gatunków 521      
Metody badania sukcesji 522
Powstawanie zespołów 523      
Sukcesje zespołów leśnych 524

Współczesne kierunki badawcze w fitosocjologii 530

Podstawowe pojęcia typologii leśnej 535

Ochrona leśnej szaty roślinnej 541        

Literatura 547

Indeks polskich nazw jednostek taksonomicznych roślin i syntaksonomicznych zbiorowisk roślinnych 553

Indeks łacińskich nazw jednostek taksonomicznych roślin i syntaksonomicznych zbiorowisk roślinnych 572

Tytuł

Botanika leśna

Autor

J. Tomanek, L. Witkowska - Żuk

Wydawca

Pwril

Rok wydania

2008

Liczba stron

593

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01018-0