Choroby zakaźne psów i kotów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Z. Gliński i K. Kostro
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2005
  • Liczba stron : 314
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-09-01796-0

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on z pewnością również przydatny dla pracowników służby zootechnicznej oraz hodowców psów i kotów.

Dynamiczny rozwój metod diagnostycznych, leczenia i postępowania w chorobach za­kaźnych zwierząt zainicjowało opracowanie podręcznika akademickiego z zakresu od­porności, patologii i terapii psów i kotów w chorobach zakaźnych. Książka obejmuje zagadnienia związane z genetycznym uwarunkowaniem cech użytkowych oraz wad i chorób, problemy odporności przeciwzakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem immunoprofilaktyki i immunoterapii, oraz przegląd najważniejszych chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybic. Celowo zaprezentowano w tej książce wybrane choroby aler­giczne, ze względu na tło zakaźne wielu tych chorób, występowanie odczynów alergicz­nych w chorobach zakaźnych skóry, jak i na konieczność znajomości alergii kontakto­wej, tuberkulinowej i ziarniniakowej w rozpoznaniu różnicowym chorób zakaźnych. W związku z rolą służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego przedstawio­no też najważniejsze problemy chorób przenoszonych z psów i kotów na człowieka.

Zamierzeniem autorów nie było jedynie dostarczenie zwięzłego i czytelnego tek­stu, ale także zaprezentowanie najnowszych osiągnięć z dziedziny nauk weterynaryj­nych i nauk pokrewnych dotyczących zagadnień związanych z występowaniem, etio­logią, patogenezą, symptomatologią i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych psów i kotów.

Prezentując metody postępowania w chorobach zakaźnych psów i kotów, uwzględ­niono krajowe akty normatywne, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt oraz dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia publicznego.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on z pewnością również przydatny dla pracowników służby zootechnicznej oraz hodowców psów i kotów.

Tytuł

Choroby zakaźne psów i kotów

Autor

red. Z. Gliński i K. Kostro

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2005

Liczba stron

314

Wymiary

165x235 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01796-0