Choroby zakaźne zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa pod red. Z. Glińskiego i K. Kostro
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2011
  • Liczba stron : 664
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01082-1
  • egz.
  • 74,90 zł

Obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych zwierząt domowych i towarzyszących. W podręczniku omówiono przede wszystkim choroby znajdujące się na listach A i B, sporządzonych przez Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE.

 

 

Postęp wiedzy przyczynił się do poznania etiologii, wyjaśnienia patogenezy i opracowania bardziej skutecznych metod diagnostyki, profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych człowieka i zwierząt. Pojawiły się też nowe choroby, a niektóre z chorób zakaźnych uznanych za zlikwidowane, ponownie zaczynają odgrywać ważną rolę. Książka „Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz” obejmuje zagadnienia związane z etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką, profilaktyk ą, zwalczaniem i terapią chorób zakaźnych zwierząt domowych i towarzyszących. Jest to opracowanie zbiorowe, którego autorami są wybitni naukowcy z krajowych ośrodków akademickich i instytutów naukowo-badawczych.

W książce omówiono choroby zakaźne i, dodatkowo, choroby inwazyjne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania oraz choroby zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 „Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” oraz choroby zgłaszane do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), a także choroby zakaźne, które nie są ujęte w tych wykazach, często występują na terenie kraju i stanowią zagrożenie dla produkcji zwierzęcej i zdrowia publicznego. Rozwój handlu zwierzętami i produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz migracja wektorów chorób stworzyły ogromne możliwości rozwleczenia tych chorób zakaźnych zwierząt po całym świecie. Omawiając poszczególne jednostki chorobowe, uwzględniono też dyrektywy Unii Europejskiej odnoszące się do chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zdrowia publicznego. W związku z rolą służby weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego istnieje potrzeba zaznajomienia lekarzy weterynarii i studentów z podstawowymi problemami epidemiologii i chorób odzwierzęcych.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej. Będzie ona też pomocna lekarzom weterynarii w praktyce zawodowej na różnych szczeblach kariery, pracownikom weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych oraz służbie zootechnicznej.

W treści:

PODSTAWY EPIDEMIOLOGII WETERYNARYJNEJ 15

ETIOLOGIA, PATOGENEZA, SYMPTOMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA I ZWALCZANIE WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT 75

Choroby wielu gatunków zwierząt 76

Choroby bydła 156

Choroby owiec i kóz 209

Choroby świń 244

Choroby koni 297

Choroby psów i kotów 379

Choroby zwierząt futerkowych i laboratoryjnych 443

Choroby zajęczaków 458

Choroby ptaków 470

Choroby ryb 521

Choroby pszczół 538

ZOONOZY 565

ZAGROŻENIE BRONIĄ BIOLOGICZNĄ 610

DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT I OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO 615

Piśmiennictwo 637

Skorowidz  646

Przykładowy fragment:

 

 

 

 


Tytuł

Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz

Autor

praca zbiorowa pod red. Z. Glińskiego i K. Kostro

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2011

Liczba stron

664

Wymiary

170 x 240 mm 

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01082-1