Dąb szypułkowy i bezszypułkowy

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Tadeusz Andrzejczyk
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2009
  • Liczba stron : 301
  • Oprawa i wymiary: twarda, 130 x 200 mm
  • ISBN: 978-83-09-99017-8
Systematyka i występowanie dębu, wymagania siedliskow, właściwości biologiczn, produkcja sadzonek, odnawianie dębu, pielęgnowanie drzewostanów

Spis treści:

 

I. Systematyka i występowanie dębu 9

1. Systematyka i cechy morfologiczne 9

2. Zasięg naturalny i występowanie dębów w Polsce 19

II. Wymagania siedliskowe i właściwości ekologicz­ne dębu 25

1. Wymagania klimatyczne 25

2. Wymagania glebowe 30

3. Wrażliwość na suszę i zjawisko cladoptosis  37

4. Wymagania świetlne 41

5. Hodowlana rola dębu 48

a. Udział dębu w typach siedliskowych lasu 48

b. Drzewostany mieszane z udziatem dębu i ich struktura 56

III. Właściwości biologiczne dębu  63

1. Wzrost i produkcyjność  63

2. Kontrola wierzchołkowa i pokrój drzew 68

3. Zdolność odroślowa  74

4. Pędy epikormiczne  76

IV. Zmienność i gospodarka nasienna  83

1. Zmienność genetyczna  83

a. Cechy fenologiczne 85

b. Pędzenie świętojańskie 88

c. Cechy pokrojowe 89

d. Wzrost 91

e. Cechy drewna 93

2. Baza nasienna dębu w Polsce 94

3. Obradzanie i właściwości żołędzi 98

4. Zbiór i przechowywanie żołędzi  100

a. Prowizoryczne składowanie 106

b. Spławianie 106

c. Termoterapia i zaprawianie nasion  107

d. Osuszanie i umieszczanie nasion w pojemni­kach  108

e. Przechowywanie żołędzi  109

f. Przechowywanie w chłodni 110

g. Przechowywanie tradycyjne 112

V. Produkcja sadzonek  117

1. Kiełkowanie nasion 117

2. Produkcja sadzonek w szkółce otwartej 119

a. Termin siewu  119

b. Norma wysiewu   120

c. Rodzaj sadzonek  122

d. Podcinanie korzeni 123

e. Szkółkowanie 125

f. Nawożenie mineralne 126

3. Produkcja sadzonek w namiotach foliowych 127

4. Produkcja sadzonek metodą korytową 130

5. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korze­niowym w szkółkach kontenerowych 132

VI. Odnawianie dębu  137

1. Odnawianie naturalne 137

a. Wprowadzenie  137

b. Wybór siedliska i przygotowanie gleby pod od­nowienie naturalne dębu 139

c. Rębnie 142

d. Zasady stosowania rębni częściowej w drzewo­
stanach dębowych 148

2. Sztuczne odnowienie 153

a. Warunki środowiskowe i rębnie 153

b. Odnowienie siewem 159

c. Odnowienie przez sadzenie 169

VII. Pielęgnowanie drzewostanów dębowych  209

1. Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania pie­lęgnowania 209

a. Czynniki przyrodnicze i hodowlane 209

b. Czynniki gospodarcze - cel produkcji 212

2. Pielęgnowanie drzewostanów młodych 216

a. Pielęgnowanie nalotów i podrostów  216

b. Pielęgnowanie upraw 226

c. Pielęgnowanie miodników 237

3. Pielęgnowanie drzewostanów średniowiekowych i starszych 247

a. Wybór drzew dorodnych  248

b. Trzebieże wczesne i podkrzesywanie 252

c. Trzebieże późne 258

VIII. Hodowlane konsekwencje zamierania dębów 273

1. Objawy 274

2. Przyczyny 275

3. Interakcje stres - roślina - patogen 281

4. Postępowanie hodowlane  285

Literatura  291

Tytuł

Dąb szypułkowy i bezszypułkowy

Autor

Tadeusz Andrzejczyk

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2009

Liczba stron

301

Wymiary

130 x 200 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-99017-8