Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Kazimierz Zajączkowski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2013
  • Liczba stron : 184
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01143-9

Książka stara się przbliżyć wiedzę z zakresu plantacji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przeprowadzanych w przyrodniczych warunkach Polski.

Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Wiedza leśników polskich o plantacyjnej uprawie drzew szybko rosnących jest, ogólnie rzecz biorąc, bardzo fragmentaryczna, a niejednokrotnie fałszywa, co jednak często nie przeszkadza im w negatywnym wypowiadaniu się na temat plantacji.

Opinie takie w znacznej mierze wywodzą się z dawnych doświadczeń z plantacyjną uprawą topoli (lata 1956–1975), która na skutek niedostatecznej informacji o tej formie produkcji drewna i popełnianych błędów, a przede wszystkim niechęci leśników do wprowadzania topoli do lasu i do podejmowania niestosowanych przez nich do tej pory działań, bardzo często kończyła się niepowodzeniem. Od tamtych czasów w Polsce praktycznie nie zakłada się już żadnych plantacji ukierunkowanych na produkcję drewna przemysłowego, chociaż na całym świecie obserwuje się bardzo szybki wzrost ich areału. Jednak i w naszym kraju nie brak przykładów udanych plantacji doświadczalnych i gospodarczych, które są bogatym źródłem informacji przydatnych do sformułowania zasad racjonalnego prowadzenia tej formy produkcji drewna w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski.

Główną przyczyną rozwoju plantacji na świecie jest coraz większe zapotrzebowanie na drewno przy jednoczesnej konieczności zapewnienia ochrony istniejącym lasom. Wraz ze wzrostem liczebności populacji ludzkiej oraz rozwojem gospodarczym stale rośnie zapotrzebowanie na drewno. Pomimo, że plantacje zakładane są głównie na terenach nieleśnych, leśnicy powinni być przygotowani do współdziałania w tej działalności. 

W treści:

1. Wstęp  7

2. Definicja plantacji  10

3. Z historii plantacyjnej uprawy drzew szybko rosnących w Polsce  16

4. Rodzaje plantacji drzew szybko rosnących 25

5. Ogólne zasady zakładania i prowadzenia plantacji o długim i średnim cyklu produkcyjnym 27

5.1. Dobór gatunków do uprawy 27

5.2. Zasady zmieszania gatunków 29

5.3. Materiał sadzeniowy 31

5.4. Wybór powierzchni pod plantację 57

5.5. Zakładanie plantacji 62

6. Uprawa różnych gatunków drzew szybko rosnących w plantacjach o długim i średnim cyklu produkcyjnym 86

7. Plantacje o krótkim cyklu produkcyjnym 151

 

Część 1