Meteorologia, klimat

Podstawy agrometeorologii

Podstawy agrometeorologii

Agrometeorologia jest nauka badającą warunki meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne w ich wzajemnym oddziaływaniu z obiektami i procesami produkcji rolnej. ...

40,90 zł