Nawożenie, nawadnianie roślin

Nawadnianie roślin

Nawadnianie roślin

Opisano potrzeby nawadniania, systemy i technologie nawadniania budowę i eksploatację urzą­dzeń do nawadniania. efekty nawadniania roślin uprawianych w polu i pod osłonami ...

Nawożenie roślin uprawnych tom 1

Nawożenie roślin uprawnych tom 1

wybrane zagadnienia z zakresu nauk podstawowych, związane ze wzrostem, rozwojem i plonowaniem roślin uprawnych, przedstawienie prawidłowych zasad nawożenia roślin....

62,00 zł
Nawożenie roślin uprawnych tom 2

Nawożenie roślin uprawnych tom 2

Podstawy teoretyczne diagnostyki nawozowej i jed­nocześnie wskazuje na rozwiązania praktyczne w zakresie nawożenia i gospodarki nawozowej w przedsiębiorstwie rolnym. ...

47,90 zł
Nawożenie użytków zielonych

Nawożenie użytków zielonych

Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­cym o ich produkcyjności jest nawożenie. ...

49,90 zł
Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 1 Oleiste, okopowe i strączkowe

Przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskazaniem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składników pokarmowych niezbędnych w tym procesie. ...

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza

Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza

Uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejęt­ności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). ...

41,90 zł
Żywienie roślin ogrodniczych

Żywienie roślin ogrodniczych

Omawia najnowsze zagadnienia teoretyczne związane z nawożeniem gleb i podłoży oraz żywieniem roślin z zachowaniem naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. ...