Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1998
  • Liczba stron : 332
  • Oprawa i wymiary: twarda, 220 x 175 mm
  • ISBN: 83-09-01691-3
  • szt.
  • 25,90 zł

Książka ta ma umożliwić: poznanie chorób i szkodników roślin upra­wy polowej, a także organizmów poży­tecznych.

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

Książka ta ma umożliwić:

·poznanie chorób i szkodników roślin uprawy polowej, a także organizmów poży­tecznych;

·wgląd w ich sposób życia;

·zrozumienie ekologicznych zależności, aby przez rolnicze zabiegi chroniące śro­dowisko zapobiec stratom plonów.

Wiadomości te mają znaczenie nie tylko dla uczących się, lecz również dla wszystkich zaj­mujących się rolnictwem. We wstępie autorzy wyjaśniają, dlaczego wszystkie zabiegi uprawowe w znacznym stopniu muszą być włączane do ochrony ro­ślin. Przy tym szczególnie wyraźnie zazna­czono rolę organizmów pożytecznych, ich ochronę i wspomaganie. W książce o takiej objętości nie sposób było szczegółowo opracować biologię patogenów i szkodników roślin oraz organizmów pożytecz­nych. Kto głębiej chce wniknąć w ten temat, musi sięgnąć do literatury specjalistycznej.

Spis treści

Wskazówki dotyczące korzystania z tej książki

Wiadomości ogólne

Ochrona roślin wczoraj, dziś i jutro

Integrowana ochrona roślin i integrowana produkcja

Metody kontrolne i pomoc w podejmowaniu decyzji

Choroby i szkodniki

Zboża                         

Kukurydza

Ziemniak

Burak cukrowy

Rzepak

Groch                        

Bobik

Tytoń                              

Szkodniki różnych roślin

Organizmy pożyteczne

Przegląd, podział, biotopy, środki ochrony roślin           

Drapieżcę                         

Pasożyty szkodników    

Patogeny szkodników, ptaki, inne organizmy pożyteczne

Dodatek

Źródła ilustracji

Słowniczek terminów

Skorowidz rzeczowy