Ogród biodynamiczny Naturalne metody uprawy w ogrodzie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: K. von Heynitz, G. Merckens
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1992
  • Liczba stron : 280
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01432-5
Książka ta przekazuje zainteresowanym ogrod­nikom hobbistom podstawowe zasady działa­nia w harmonii z przyrodą
Naturalne sposoby produkcji w rolnictwie i ogrodnictwie są dziś przedmiotem wielu dyskusji. Ogrodnicy hobbiści w zasadzie ograniczają się do uprawy ogródka przydomowego lub działki. Pielęgnują mały kawałek ziemi, zbierają warzy­wa lub owoce i cieszą się tym, co przy ich pomo­cy daje przyroda. Chcieliby przy tym zrezygno­wać ze stosowania licznych środków chemicz­nych, które zatruwają otoczenie człowieka. Jest to obecnie bardzo poważny problem. Przestawienie się na naturalne metody produk­cji przychodzi szczególnie łatwo działkowiczowi, gdyż dochodowość i opłacalność produkcji nie jest głównym celem jego działania. Chce bez większych kłopotów pielęgnować swe kwiaty i trawniki oraz produkować warzywa i owoce na własne potrzeby. Trzeba jednak stale zdobywać nową wiedzę, tym bardziej, że nastąpiły wyraź­ne zmiany w poglądach na dotychczasowe spo­soby użytkowania pól i ogrodów. Książka ta przekazuje zainteresowanym ogrod­nikom hobbistom podstawowe zasady działa­nia w harmonii z przyrodą. Zgodnie z tymi zasa­dami wskazuje na naturalne sposoby uprawy zdrowych roślin.

Niejeden ogrodnik produkujący warzywa na skalę towarową zada sobie pytanie, czy na du­żych powierzchniach można tymi sposobami osiągnąć dobre wyniki produkcyjne. Dotyczy to również sadownictwa, które zostało uwzględ­nione w tych rozważaniach. W książce tej odnaleźć można bogatą wiedzę ogrodniczą. Przytaczane są poglądy wybitnych znawców zajmujących się od przeszło 50 lat pro­blemami produkcji biologiczno-dynamicznej. Ich wiedzę i doświadczenie przedstawiono w tej książce w sposób poglądowy. Podstawowe zasady proponowanej przez nas koncepcji uprawy roślin opierają się na wywodach dr. Rudolfa Steinera z 1924 roku. Naszą książkę należy traktować jako pracę zespołową, a Kolegom zajmującym się działalnością biolo-giczno-dynamiczną w rolnictwie autorzy dzię­kują za pomoc i współpracę. Są to: dr Erhard Breda (Darmstadt), Flora Einsenkolb (Ingers-heim), Heinz Grónlund (Darmstadt), Ludwig Herr (Baden-Baden), Hermann Hóge (Freising), Joachim Raupp (Leonberg), Hilde Pfeiffer (HeidenheinyBrenz), Hans Scherer (Michels-tadt), Heinrich Thies (Weil/Rhein), Horst Wendt (Ambach).

Nasze szczególne podziękowania należą się Wy­dawcy, Rolandowi Ulmerowi, za gotowość wy­dania tej książki i za jej bogatą szatę wewnętrz­ną. Dziękujemy za włożony trud współpracow­nikom Wydawnictwa oraz grafikowi, Pani G. Tambour. Pani B. Bergstróm zawdzięczamy wiele pięknych zdjęć.

Pani H. Kern-Valentien zajęła się problemami urządzania ogrodu. Dr E. von Wistinghausen opracował rozdział o glebie. Przyczynek do in­tegrowanej ochrony roślin zawdzięczamy dr. H. Steinerowi. Dla lepszego zrozumienia tego te­matu warto się zapoznać z dziełem Koepfa, Schaumanna i Petterssona ,,Biologiczno-dy-namiczne rolnictwo" (Biologisch-dynamische Landwirtschaft) wydanie trzecie, Eugen Ulmer, Stuttgart. Obie prace doskonale się uzupeł­niają. Jeżeli Czytelnikowi brak czegoś w na­szej książce, może to znaleźć w tamtej, i na odwrót.

Ogrodnictwo, które w codziennej pracy uwzglę­dnia bogactwo zjawisk przyrodniczych i roz­liczne powiązania między nimi, wzbogaca du­chowo i uszczęśliwia człowieka. To wewnętrzne zadowolenie nie pozostaje bez wpływu na prze­bieg codziennej pracy każdego miłośnika ogro­dnictwa.

Tytuł

Ogród biodynamiczny. Naturalne metody uprawy w ogrodzie

Autor

K. von Heynitz, G. Merckens

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

1992

Liczba stron

280

Wymiary

170 x 245 mm

Okładka

twarda

ISBN

83-09-01432-5