Polubić pszczoły. Poradnik nie tylko dla początkującego pszczelarza

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jerzy Wilde, Elżbieta Gogolewska
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2016
  • Liczba stron : 222
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-01166-8
  • egz.
  • 39,90 zł

Uzupełnione i rozszerzone oraz uaktualnione, obecne drugie wydanie POLUBIĆ PSZCZOŁY będzie przydatną książką również dla trochę bardziej doświadczonych już pszczelarzy, którzy znajdą w niej wiele przydatnych informacji, choćby z zakresu najnowszych chorób pszczół czy sposobów ich leczenia.

Poradnik ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym nieobojętne jest efektywne wykorzystanie pomocy, ku pożytkowi całego polskiego pszczelarstwa.

Pragnęlibyśmy, aby lektura tej książki była pomocna każdemu i zgodnie z jej przesłaniem, pomogła polubić i zrozumieć pszczoły, a także aby porady w niej zawarte owocowały łatwiejszą i przyjemniejszą pracą, dającą pszczelarzowi radość obcowania z naturą w przyjaźni z pszczołami. Jeżeli po lekturze książki pojawią się u czytelników pytania i wątpliwości, będzie to oznaczać, że poruszyliśmy pokłady Waszej ciekawości, co będzie zachętą do dalszego studiowania życia tych niezwykłych owadów.

W odróżnieniu od wydania I z 2006 roku, podtytuł tej pozycji zmieniliśmy na „Poradnik nie tylko dla początkującego pszczelarza". Mamy nadzieję, że uzupełnione i rozszerzone, a nade wszystko uaktualnione, obecne drugie wydanie POLUBIĆ PSZCZOŁY będzie przydatną książką również dla trochę bardziej doświadczonych już pszczelarzy, którzy znajdą w niej wiele przydatnych informacji, choćby z zakresu najnowszych chorób pszczół czy sposobów ich leczenia. Nowością obecnego wydania są odwołania w tekście do krótkich filmów wyszukanych na platformie YouTube (spis filmów zamieszczony jest na końcu książki). Jesteśmy przekonani, iż ułatwią one Czytelnikom zrozumienie omawianych w książce zagadnień. W filmach pokazany jest zalecany sprzęt pszczelarski, a także czynności wykonywane w pracy pszczelarskiej. Pomoże to w pracy z pszczołami, a także pozwoli porównać własną pracę z prezentowaną na filmie.

Dodatkową zaletą II wydania jest druk w pełnym kolorze. Poza dużo lepszą jakością publikacji, pozwala to także na zamieszczenie w tekście zdjęć, które są w nim opisane. Niewątpliwie ułatwi to i uczyni przyjemniejszą lekturę poradnika.

Spis treści

Nowe zjawiska i problemy pszczelarstwa ostatnich lat          

Masowe ginięcie rodzin pszczelich; Nosema ceranae - nowy groźny patogen pszczoły; Wpływ zmian klimatycznych na pszczoły i gospodarkę pasieczną        

Czy każdy może zostać pszczelarzem?         

Nauka pszczelarstwa; Indywidualne predyspozycje; Moda na posiadanie pszczół; Pszczelarstwo - zawodem dla kobiet; Alergia na jad pszczeli 

Podstawowe wiadomości z zakresu biologii rodziny pszczelej

Rodzina pszczela; Biologia matki pszczelej; Biologia trutni; Biologia pszczół robotnic; Życie rodziny pszczelej w ciągu roku; Okres odnawiania się składu rodziny; Okres wzrastania siły rodziny; Okres rójki; Okres pożytku głównego; Okres zmniejszania się siły rodziny i odnawiania jej składu; Okres przygotowywania się do zimowli; Okres zimowli; Ciekawostki biologiczne o pszczołach      

Niezbędne inwestycje przy zakładaniu pasieki          

Wybór ula - ważna decyzja; Typy uli; Stałe wymiary w ulu; Wyposażenie uli; Cechy dobrego ula; Tendencje w budowie uli; Sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich; Pozostały niezbędny sprzęt w gospodarstwie pasiecznym;

Lokalizacja pasieki

Przepisy prawne i rozporządzenia; Nietypowa lokalizacja rodzin pszczelich; Dobrosąsiedzkie stosunki; Baza pożytkowa; Rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy; Odległość pasieki od pożytku a jego wykorzystanie; Wędrówki na niewielkie odległości; Zdalne monitorowanie rodzin pszczelich za pomocą elektronicznej wagi pasiecznej

Urządzanie i wyposażenie pasieczyska          

Znaczenie wody w życiu rodziny pszczelej    

Pokarm białkowy        

Zachowanie się w pasiece i BHP        

Jak obchodzić się z pszczołami?      

Terminowość prac pasiecznych a efekty produkcyjne           

Zabiegi pielęgnacyjne na przedwiośniu         

Czy można podkarmiać pszczoły jeszcze przed oblotem?    

Techniczne porady z zakresu gospodarki pasiecznej

Technika przeglądu gniazd; Osadzanie roju; Łączenie rodzin; Zasady łączenia; Zapobieganie rabunkom w pasiece; Poszerzanie gniazda rodziny pszczelej; Zasady poszerzania gniazd; Przesiedlanie rodzin; Czy ratować pnie z trutówkami?           

Wiosenny oblot oczyszczający          

Przyspieszanie rozwoju wiosennego rodzin  

Odsklepianie plastrów; Przestawianie czerwiu; Podkarmianie stymulacyjne        

Główny przegląd wiosenny    

Warunki maksymalnego wykorzystania pożytków     

Stosowanie kraty odgrodowej

Konsekwencje rójki w pasiece

Przyczyny nastroju rojowego; Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece; Wędrówki na pożytki; Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych; Sztuczna rójka; Osadzenie roju w nowym ulu; Osadzenie roju obok macierzaka; Zwrot roju macierzakowi; Stosowanie ramki pracy

Przygotowanie rodzin do bezpiecznej wędrówki       

Sposoby powiększania pasieki          

Zakup rodzin pszczelich; Zakup naturalnych rojów; Zakup odkładów; Racjonalne rozmnażanie rodzin pszczelich; Wykonywanie odkładów; Opieka i pielęgnacja odkładów        

Matki pszczele w gospodarce pasiecznej       

Wykaz pasiek realizujących programy hodowlane w 2016 roku; Rodzaje matek pszczelich; Rasy i linie pszczół hodowane w Polsce; Pszczoła środkowoeuropejska; Pszczoła kraińska; Pszczoła kaukaska; Pszczoła włoska; Pszczoła Buckfast; Łatwy sposób wychowu matek pszczelich na własne potrzeby; Zakup matki reprodukcyjnej; Przygotowanie niezbędnego sprzętu do wychowu matek; Przekładanie larw; Przygotowanie rodziny wychowującej; Przygotowanie odkładu wychowującego; Brakowanie i znakowanie matek           

Poddawanie matek pszczelich           

Wyszukiwanie matek w rodzinach; Zasady poddawania matek; Skrócona instrukcja poddawania matek; Uniwersalna metoda poddawania matek; Poddawanie matek sztucznie unasienionych          

Naturalne unasienianie matek pszczelich      

Unasienianie matek na pasieczysku; Uliki weselne;

Sztuczne unasienianie matek pszczelich       

Miodobranie   

Pracownia miodowa; Sposoby pozbywania się pszczół z plastrów przeznaczonych do miodobrania; Odsklepianie plastrów; Rodzaje miodarek; Postępowanie z miodem; Miody kremowane           

Asortyment produktów pszczelich i ich pozyskiwanie           

Miody odmianowe; Miody sekcyjne; Miód manuka; Nowe produkty z udziałem miodu pszczelego; Pozyskiwanie i zagospodarowanie obnóży pyłkowych; Poławiacze pyłku; Konserwacja obnóży; Pozyskiwanie wosku; Propolis czyli kit pszczeli; Mleczko pszczele; Produkcja jadu pszczelego;

Pozyskiwanie pierzgi    

Marketing i zdobywanie rynku zbytu produktów pozyskanych we własnej pasiece   

Opakowania na miód   

Choroby pszczół - rozpoznawanie i leczenie 

Nosemoza; Zgnilec złośliwy (z. amerykański); Kiślica (zgnilec europejski); Grzybica wapienna;  Warroza;

Postępowanie przy zatruciach w pasiece

Przygotowanie rodzin do zimowli

Ułożenie gniazd stosownie do siły rodzin; Siła zimowanych rodzin; Zapewnienie pożytku pyłkowego i pierzgi; Zaopatrzenie rodzin w pokarm cukrowy; Jakość i wiek matek w zimujących rodzinach; Terminy dokarmiania; Jakość pokarmu zimowego; Sporządzanie pokarmów cukrowych; Pokarmy gotowe; Rodzaje ciast stosowanych do podkarmiania pszczół lub przy wychowie matek pszczelich     

Zimowanie rodzin      

Jesienno-zimowe prace w gospodarstwie pasiecznym          

Ogólne porządki na pasieczysku i w pracowni; Zabezpieczenie rodzin pszczelich przed myszami; Zabezpieczenie plastrów przed szkodnikami; Segregowanie suszu, wytapianie i klarowanie wosku; Dezynfekcja i odkażanie sprzętu pasiecznego; Przygotowanie sprzętu do sezonu, naprawa i konserwacja uli; Przygotowanie ramek do sezonu; Sprzedaż produktów pszczelich; Poszerzanie wiedzy

Piśmiennictwo

Literatura uzupełniająca

Fachowe określenia pszczelarskie     

Spis filmów instruktażowych