Polubić pszczoły Poradnik początkującego pszczelarza

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Polubić pszczoły. Poradnik początkującego pszczelarza.
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2006
  • Liczba stron : 178
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 83-09-01825-8

Poradnik początkującego pszczelarza opisuje typy uli, lokalizację pasieki, wyposażenie pasieczyszka, terminarz prac pasiecznych, gospodarkę pasieczną, powiększanie pasieki, rodzaje matek pszczelich, miodobranie, produkty pszczele

Już jest nowe wydanie!

http://www.agroswiat.pl/media/products/e8feed88a7309cf3570b32c4a182fbd0/images/thumbnail/big_mala-okladka.jpg?lm=1478205569

Pszczelarstwo było od zawsze owiane nutą tajemniczości. Dlatego wśród wielu ludzi wzbudza do dzisiaj szacunek i strach przed nieznanym, a zarazem egzotycznym światem pszczół, który intryguje i wyzwala naturalną potrzebę poznania go.

Zainteresowanie to dotyczy biologii pszczół, produktów pszczelich, gospodarki pasiecznej, a towarzyszy temu chęć zdobycia wiedzy potrzebnej do założenia własnej pasieki.

Biorąc pod uwagę specyfikę pszczelarstwa, należy stwierdzić, że tylko osoby, którym uda się polubić pszczoły - zgodnie z przesłaniem tej książki -będą wykonywały ten ciężki, ale piękny zawód z pasją przez wiele lat.

W ostatnich latach, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sytu­acja pszczelarstwa w kraju ulega dość istotnym zmianom. Obserwuje się zwiększanie zainteresowania użytkowaniem pszczół, szczególnie przez doświadczonych pszczelarzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek, liczących ponad 100 rodzin pszczelich. Sytuacji tej sprzyja wie­le programów pomocowych UE, realizacja których umożliwia inwesto­wanie znacznych środków w gospodarstwa pasieczne. Powstają więc pasieki z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pa­sieki takie stają się wysoko wyspecjalizowanymi i są ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Z drugiej jednak stro­ny należy spodziewać się nierównomiernej dystrybucji środków po­mocowych, gdyż większość projektów realizować mogą jedynie pa­sieki liczące powyżej 100 pni.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest kra­jem gęsto zaludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzyja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego i ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominującym w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością zdobywania pewnych docho­dów do budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczół. Interesująca biologia i zachowanie się tych owa­dów, żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelar­stwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowa­nych, zawsze będzie miało swoich miłośników. Dlatego też opracowa­nie to dedykujemy tym wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć wspa­niałą przygodę z pszczołami. Ufamy, że Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na większość pytań, przed którymi stanie, jeśli podejmie wyzwanie tej wielkiej, bogatej w wiele niespodzianek, przygody.

A jest ku temu szczególna okazja. Kraj nasz, bowiem na lata 2005-2007 otrzymał pomoc z UE, w tzw. programie wsparcie produk­cji i zbytu miodu. Znaczne kwoty (rocznie ponad 18 min zł) poprzez organizacje pszczelarskie kierowane są do wszystkich zainteresowa­nych pszczelarzy. W odróżnieniu od innych strukturalnych funduszy unijnych z pomocy tej mogą skorzystać wszyscy pszczelarze, nawet posiadający zaledwie kilka rodzin pszczelich, jak i osoby dopiero za­mierzające zostać pszczelarzami (np. w zakresie szkoleń, zakupu ro­dzin i wymiany matek). Wyrażamy szczere przekonanie, że poradnik ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym nie­obojętne jest efektywne wykorzystanie pomocy, ku pożytkowi całego polskiego pszczelarstwa.

Pragnęlibyśmy, aby lektura tej książki była pomocna każdemu, zgodnie z jej przesłaniem, w polubieniu pszczół i ich zrozumieniu. Aby porady w niej zawarte owocowały łatwiejszą i przyjemniejszą pracą, da­jącą pszczelarzowi radość obcowania z naturą i przyjaźni z pszczołami.

 

Tytuł

Polubić pszczoły. Poradnik początkującego pszczelarza.

Autor

J. Wilde, E. Gogolewska

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2006

Liczba stron

178

Wymiary

145x205mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01825-8