Pożytki pszczele

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Mieczysław Lipiński
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2010
  • Liczba stron : 320
  • Oprawa i wymiary: twarda, 200 x 255 mm
  • ISBN: 978-83-09-99024-6

Książka ta, będąca od lat biblią dla ogromnej rzeszy pszczelarzy, jest zbiorem wiedzy dotyczącej botaniki pszczelarskiej,  pożytków pszczelich, miododajności  roślin i ich zapylania. Omówione zostały w niej trzy zasadnicze tematy: zapylanie roślin, ich miododajność i powiększanie pożytków pszczelich.


Książka ta, będąca od lat biblią dla ogromnej rzeszy pszczelarzy, jest zbiorem wiedzy dotyczącej botaniki pszczelarskiej,  pożytków pszczelich, miododajności  roślin i ich zapylania. Omówione zostały w niej trzy zasadnicze tematy: zapylanie roślin, ich miododajność i powiększanie pożytków pszczelich.  Obecne,  IV wydanie  tej publikacji uwzględnia najbardziej aktualne dane dotyczące wydajności  miodowej roślin. Ponadto zostało ono wzbogacone o gatunki roślin, które do niedawna były u nas nieznane, a obecnie są szeroko reklamowane jako atrakcyjne rośliny pożytkowe.

 

Książka  ma nową, piękną szatę graficzną. Przeznaczona  jest dla pszczelarzy, miłośników przyrody i pszczół.

 

Wiedza o pożytkach pszczelich, miododajności roślin i ich zapylaniu zrodziła się z potrzeby doskonalenia produkcji pasiecznej i roślinnej. Ma ona ułatwić świadome oddziaływanie człowieka na powiększanie zbiorów miodu oraz plonów owoców i nasion owadopylnych roślin uprawnych. Do tego celu potrzebne są wiadomości z wielu innych dziedzin, a zwłaszcza z biologii, botaniki, fizjologii, ekologii oraz pszczelarstwa, ogrodnictwa i rolnictwa. W książce omówiono przede wszystkim trzy zasadnicze tematy: zapylanie roślin, ich miododajność i powiększanie pożytków pszczelich.

 

Spis treści:

Przedmowa 5

OGÓLNE WIADOMOŚCI O KWIATACH I OWOCACH 9

Budowa, części składowe i rodzaje kwiatów  11

Budowa kwiatu 11

Części składowe kwiatu 12

Symetria i narys kwiatu 14

Kwiatostany 15

Powstawanie owoców i nasion 16

ROŚLINY I OWADY 19

Zapylanie kwiatów 21

Cechy i znaczenie dla pszczół roślin wiatropylnych 24

Cechy kwiatów owadopylnych 27

Wzajemne przystosowanie się kwiatów i owadów 29

Owady zapylające kwiaty 29

Przystosowanie kwiatów do zapylania przez owady 31

ZAPYLANIE ROŚLIN PRZEZ PSZCZOŁY 43

Biocenoza i znaczenie owadów zapylających kwiaty w utrzymaniu równowagi biocenorycznej w naturze 45

Zapylanie roślin uprawnych 48

Sposoby użytkowania pszczół do zapylania roślin uprawnych 48

Zapylanie roślin uprawnych chętnie odwiedzanych przez pszczoły 50

Zapylanie drzew i krzewów owocowych 53

Zapylanie roślin uprawnych trudno dostępnych dla pszczół 56

Zapylanie roślin warzywnych 59

Zapylanie roślin uprawianych w pomieszczeniach zamkniętych 61

NEKTARNIKI 63

Historia i znaczenie badania nektarników 65

Rodzaje nektarników 66

Nektarniki kwiatowe 66

Nektarniki przegrodowe 67

Nektarniki ważniejszych roślin miododajnych 68

Nektarniki pozakwiatowe 73

Budowa wewnętrzna nektarników 74

PASTWISKA PSZCZELE 77

Produkty zbierane z roślin przez pszczoły 79

Nektar 79

Spadź 79

Pyłek 81

Kit pszczeli 87

Czynniki wpływające na wydzielanie nektaru 87

Określanie wydajności miodowej 92

Ocena pastwiska pszczelego 97

Owady na pastwisku pszczelim 97

Rozległość pastwiska pszczelego i rozmieszczenie pasiek 98

Dopuszczalna wielkość pasieki 99

Obserwowanie roślin miododajnych 101

Obserwowanie pracy pszczół w polu 101

Obserwacje fenologiczne 102

ROŚLINY MIODODAJNE DZIKO ROSNĄCE 107

Lasy i zarośla 109

Łąki i pastwiska 142

Gatunki stanowisk suchych 144

Gatunki stanowisk o uregulowanym poziomie wód gruntowych 148

Gatunki stanowisk podmokłych i silnie zawilgoconych 154

Torfowiska i moczary 163

Nieużytki, pasy przydrożne i przychacia 168

Chwasty pól uprawnych i ogrodów 183

UPRAWNE ROŚLINY MIODODAJNE 191

Sady 193

Ogrody warzywne 198

Ogrody kwiatowe 201

Rośliny zielarskie 213

Parki i drzewa alejowe 224

Rolnicze rośliny uprawne 257

Rośliny energetyczne 274

Rośliny uprawiane dla pszczół 277

Ogródek pszczelarski 288

ROZMNAŻANIE ROŚLIN MIODODAJNYCH 289

Rozmnażanie drzew i krzewów miododajnych 291

Rozmnażanie przez siew 291

Rozmnażanie wegetatywne 293

Praca w szkółce 296

Polepszanie pastwiska pszczelego 297

Bibliografia 304

Skorowidz nazw roślin 312

Tytuł

Pożytki pszczele

Autor

Mieczysław Lipiński

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2010

Liczba stron

320

Wymiary

200 x 255 mm 

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-99024-6