Szkółkarstwo sadownicze

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Alojzy Czynczyk
  • Wydawca, rok wydania: 1998, wydanie drugie
  • Liczba stron : 222
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
  • ISBN: 83-09-01687-5

OSTATNIE EGZEMPLARZE - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

Spis treści:

 

Wiadomości wstępne  7

Zadania i znaczenie szkółkarstwa sadowniczego  7

Stan aktualny szkółkarstwa  7

Organizacja produkcji szkółkarskiej i struktura szkółek  8

Wpływ warunków przyrodniczych i ekonomicznych na produkcję drzewek  i  krzewów owocowych  10

Wpływ najważniejszych czynników klimatycznych  10

Temperatura powietrza i nasłonecznienie  10

Opady i wilgotność powietrza  12

Wiatry i grad  14

Ukształtowanie terenu i klimat lokalny  14

Gleba i jej przydatność do produkcji drzewek i krzewów owocowych  15

Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój produkcji szkółkarskiej  18

Intensywność i specjalizacja produkcji szkółkarskiej      18

Wielkość szkółek i wysokość produkcji            20

Zagospodarowanie szkółki  21

Ogólne wiadomości o rozmnażaniu podkładek, drzewek owoco­wych i krzewów owocowych  26

Rozmnażanie generatywne  26

Rozmnażanie wegetatywne  27

Odrosty korzeniowe i podział roślin matecznych  27

Odkłady pionowe i poziome  27

Sadzonki     28

Rozmnażanie w kulturach in vitro  32

Szczepienie i okulizacja  34

Budowa   drzew  owocowych    35

Anatomia i fizjologia drzewa szczepionego  36

Pojęcie niezgodności i jej rodzaje  36

Podkładki zalecane do produkcji drzewek owocowych  39

Pochodzenie  podkładek  39

Porównanie podkładek generatywnych i wegetatywnych  40

Wymagania  stawiane  podkładkom   41

Podkładki   generatywne  jabłoni    44

Podkładki  wegetatywne jabłoni   46

Podkładki karłowe, czyli bardzo słabo rosnące  47

Podkładki półkarłowe  52

Podkładki silnie rosnące  59

Podkładki bardzo silnie rosnące  61

Podkładki generatywne grusz  61

Podkładki wegetatywne grusz  62

Podkładki generatywne śliw, brzoskwiń i moreli  64

Podkładki wegetatywne śliw, brzoskwiń i moreli  66

Podkładki   umiarkowanie   rosnące  67

Podkładki słabo rosnące  69

Podkładki generatywne i wegetatywne czereśni i wiśni  70

Podkładki orzecha włoskiego  74

Podkładki porzeczek i agrestu  74

Przewodnie, pośrednie i wstawki  75

Przewodnie      75

Charakterystyka  przewodnich  i  pośrednich   76

Przewodnie dla jabłoni   76

Przewodnie dla grusz  77

Pośrednie dla  grusz   78

Przewodnie dla czereśni  78

Wstawki skarlające       78

Zasady zaopatrywania się w nasiona drzew owocowych  prze­ znaczone do produkcji podkładek  80

Sady mateczne do pozyskiwania nasion  80

Zbiór owoców i wydobywanie nasion  81

Suszenie i przechowywanie nasion  82

Wymagania jakościowe dla nasion  82

Normy wydajności   nasion   85

Produkcja  podkładek  generatywnych    86

Wybór terenu pod szkółkę podkładek generatywnych  86

Przygotowanie gleby  86

Stratyfikacja    nasion  87

Siew nasion do gruntu              91

Siew nasion z następnym pikowaniem siewek    93

Pikowanie         93

Pielęgnacja siewek       95

Wykopywanie i sortowanie podkładek  96

Cechy jakościowe podkładek    98

Dołowanie, pakowanie i transport podkładek 99

Produkcja podkładek wegetatywnych 102

Wybór terenu i przygotowanie gleby pod plantację mateczną 102

Zakładanie   matecznika   102

Pielęgnacja   matecznika 103

Odejmowanie odkładów, sortowanie i wydajność podkładek 108

Przyspieszone metody rozmnażania podkładek 111

Rozmnażanie przez sadzonki zielne 115

Drzewa mateczne do pozyskiwania sadzonek 115

Przygotowanie   sadzonek    115

Warunki zewnętrzne wpływające na ukorzenianie się sadzonek 116
Pielęgnacja sadzonek 118

Sady mateczne do pozyskiwania zrazów 121

Ogólne zasady zakładania sadów i plantacji do pozyskiwania zrazów 121

Zakładanie   zraźnika   122

Zabiegi pielęgnacyjne 122

Ochrona drzew przed chorobami i szkodnikami 123

Zbiór, cechy jakościowe i przechowywanie zrazów 125

Produkcja  drzewek  owocowych   127

Wybór terenu pod szkółkę drzewek owocowych 127

Przygotowanie gleby 127

Zmianowanie      128

Odchwaszczanie    129

Zwalczanie    pędraków    129

Uprawa   gleby   129

Nawożenie   organiczne   129

Wapnowanie 130

Wymagania pokarmowe i nawożenie drzewek owocowych 131

Sadzenie   podkładek   134

Prace pielęgnacyjne w pierwszym roku prowadzenia szkółki 139

Okulizacja podkładek 141

Termin   okulizacji   141

Przygotowanie  zrazów   142

Okulizacja 144

Zabiegi po okulizacji     150

Prace pielęgnacyjne w drugim roku prowadzenia szkółki 151

Ścinanie   podkładek   151

Szczepienie  uzupełniające  152

Szczepienie czereśni  156

Nawożenie i uprawa gleby 156

Pielęgnacja   okulantów   157

Wycinanie   czopów    161

Produkcja drzewek jednorocznych w pojemnikach 162

Ochrona przed chorobami i szkodnikami 164

Prace pielęgnacyjne w trzecim roku prowadzenia szkółki 166

Produkcja drzewek dwuletnich w pojemnikach  166

Szczepienie   przewodnich   167

Przycinanie okulantów i formowanie koron 168

Produkcja drzewek dwuletnich z jednoroczną koroną 169

Produkcja drzewek jabłoni z wstawkami skarlającymi 171

Zabiegi pielęgnacyjne oraz nawożenie 173

Ochrona przed chorobami i szkodnikami 174

Wykopywanie, sortowanie i przygotowanie drzewek do sprzedaży 178

Wymagania jakościowe stawiane drzewkom owocowym 180

Opakowanie i transport drzewek 183

Produkcja drzewek orzecha włoskiego 183

Produkcja krzewów owocowych i sadzonek truskawki 188

Ogólne zasady prowadzenia plantacji matecznych krzewów owocowych  188

Agrest    188

Produkcja  krzewów  agrestu 188

Produkcja agrestu  plennego  190

Ochrona agrestu przed chorobami i szkodnikami 191

Wykopywanie i sortowanie agrestu 191

Porzeczka   192

Produkcja   krzewów   porzeczek   192

Produkcja   porzeczek   plennych   194

Ochrona porzeczek przed chorobami i szkodnikami 195

Wykopywanie i sortowanie porzeczek 196

Malina    196

Leszczyna   198

Wymagania jakościowe stawiane krzewom 199

Produkcja sadzonek truskawki 200

Wybór stanowiska pod matecznik 200

Zakładanie   matecznika   201

Pielęgnacja matecznika 202

Ochrona truskawki przed chorobami i szkodnikami 203

Wykopywanie, sortowanie i wymagania jakościowe stawiane sadzon­kom   204

Produkcja sadzonek poziomki  205

Winorośl      206

Borówka   wysoka    207

Jeżyna   bezkolcowa     209

Bez czarny  210

Żurawina     210

Borówka brusznica       211

Dokumentacja szkółkarska i kwalifikacja szkółek 212

Dokumentacja   szkółek   212

Kwalifikacja   szkółek   212

Zakres kwalifikacji 212

Komisja   kwalifikacyjna   219

Przygotowanie szkółek  drzewek  i  krzewów owocowych  do  kwali­fikacji    219

Kwalifikacja szkółek i plantacji matecznych 220

Sprzedaż materiału 220

Literatura uzupełniająca 222