Nasiennictwo Tom 2

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2000
  • Liczba stron : 416
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01733-2
  • egz.
  • 39,90 zł

Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne.

W zestawie kupisz taniej

Nasiennictwo Tom 2

Nasiennictwo Tom 2

39,90 zł
Nasiennictwo Tom 1

Nasiennictwo Tom 1

39,90 zł
79,80 zł
52,80 zł
Zmiana systemu politycznego, jaka się dokonała w Polsce, stwarza konieczność dostosowania krajowego rolnictwa do gospodarki rynkowej. Postawiło to ogromne wyzwanie przed nasiennictwem. Dziś, a także w przyszłości przewaga konkurencyj­na będzie wynikać nie tylko z wartości samego produktu i jego wyglądu, ale także ze zrozumienia kluczowych segmentów rynku, opracowania dobrze zaplanowanych strategii przedsiębiorstwa oraz wdrożenia tych strategii na każdym poziomie. Wyma­ga to posiadania rzetelnej i głębokiej wiedzy.

Chęć przybliżenia i ułatwienia dotarcia do tej wiedzy skłoniła nas do napisania podręcznika „Nasiennictwo". Brak nowoczesnego podręcznika z tej dziedziny od­czuwało się od wielu lat w akademickim kształceniu rolniczym, a także w praktyce. Te potrzeby wzrosły, kiedy rozpoczęto rekonstrukcję systemu nasiennego. Z tego powodu w pierwszej części podręcznika poświęcono sporo miejsca światowemu systemowi nasiennemu oraz prawom hodowców i prawu nasiennemu.

Druga część obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze grupy roślin upra­wianych w kraju. Z roślin rolniczych omówiono: zbożowe, strączkowe, przemysłowe, okopowe, pastewne i trawy, a z warzywnych: bobowate, kapustowate, selerowate, psiankowate, dyniowate, astrowate, liliowate, komosowate, wiechlinowate i grzyby uprawne. Przedstawiono też pokrótce roczne, dwuletnie i wieloletnie rośliny ozdobne oraz zielarskie, sadownicze i ozdobne używane jako podkładki generatywne.

Rośliny rolnicze omówiono według tradycyjnego podziału na grupy użytkowe, natomiast rośliny warzywne i zielarskie stosownie do systematyki botanicznej, wpro­wadzając też aktualne nazewnictwo.

Autorzy opracowujący metody reprodukcji materiału siewnego poszczególnych gatunków posiadali materiały o różnej wartości i dlatego było niemożliwe ujednoli­cenie tekstu. Poza tym nie wszystkie grupy roślin można było omówić w ten sam sposób. Część zagadnień została opisana bardzo skrótowo ze względu na ograni­czoną objętość podręcznika. Wielu Autorów uważało, że nie mogli zamieścić wszystkiego, co powinno się znaleźć w ich opracowaniu.

Najwięcej kłopotów całemu Zespołowi Autorskiemu sprawiły zmiany w pol­skim prawie nasiennym, jakie zaczęto wprowadzać w czasie pisania podręcznika. Odnosiły się one głównie do przepisów kwalifikacji materiału siewnego oraz wyma­gań stawianych temu materiałowi w obrocie handlowym i miały na celu dostosowa­nie polskich regulacji do rozwiązań istniejących w UE. Zlikwidowano normy nasien­ne wprowadzając w ich miejsce rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa, jednocześnie zmieniając u niektórych roślin standardy czystości odmianowej, wil­gotności, czystości analitycznej i zdolności kiełkowania, a niekiedy także inne prze­pisy. Przy oddawaniu podręcznika do druku rozporządzenia te nie zostały jeszcze opublikowane, stąd nie wszystkie zmiany udało się wprowadzić, nie można było powoływać się też na konkretne akty prawne.

Tytuł

Nasiennictwo Tom 2

Autor

praca zbiorowa

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2000

Liczba stron

416

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-01733-2