Kategorie

Agrobiznes

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 4 z 4
Następna strona Ostatnia strona
Agrobiznes
Przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową, opisano wybrane ry...
50,90 zł
dodaj do koszyka
Agrobiznes i biobiznes Teoria i praktyka
Agrobiznes i biobiznes Teoria i praktyka to podręcznik z przedmiotów agrobiznes i biobiznes.
47,90 zł
Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu
Wiedza zawarta w książce może dotyczyć wszystkich sfer gospodarki narodowej. W opracowaniu dużo uwagi poświęcono jednak analizie przedsiębi...
40,90 zł
BHP w rolnictwie. Bezpieczna praca z ciągnikiem rolniczym
Bezpieczna praca z ciągnikiem rolniczym to przedstawienie i omówienie dobrych i złych praktyk, zbiór cennych porad z dziedziny obsługi, eksp...
69,90 zł
Czystość i porządek w gminie
Poradnik zawiera wzory uchwał, postanowień, decyzji, zarządzeń, pism i protokołów niezbędnych w pracy pracowników urzędów samorządu terytori...
155,00 zł
Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce
W pracy pojęto próbę określenia struktury aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej oraz zidentyfikowania czynników ograniczających możliwo...
39,90 zł
Geografia rolnictwa polski
Omówiono: historię rozwoju geografii rolnictwa w Polsce i główne jej osiągnięcia metodyczne, przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania r...
55,90 zł
Gospodarowanie zasobami ziem w Polsce aspekty teoretyczne i praktyczne
Aspekty towarzyszące procesom gospodarowania ziemią, przepisy prawne służące ochro­nie gruntów rolnych, ocenę zmian gospodarowania zasobami ...
35,90 zł
Katalog szkółek
Podręczna baza adresowa szkółek roślin sadowniczych, ozdobnych i leśnych, dane ułatwiają dotarcie do szkółek oferujących materiał roślinny....
10,00 zł
Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji
Analizę klasyfikacji obszarów stosowanych w Unii Europejskiej uzupełnia omówienie administracyjno-statystycznych narzędzi kategoryzacji obsz...
39,90 zł
Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich
Kulturę ekonomiczną definiowaną jako sposób myślenia i działania jednostek oraz zbiorowości społecznych w sferze gospodarki należy uznać za ...
44,90 zł
Marketing produktów żywnościowych
Książka obejmuje problematykę marketingu produktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem branż: mleczarskiej, przetwórstwa mięsa i owo...
56,90 zł
Marketing produktów żywnościowych
Problematyka marketingu artykułów żywnościowych przez dłuższy okres pozostawała w Polsce na uboczu zainteresowań badawczych i wydawniczych. ...
12,90 zł
Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy zagadnień terminologicznych, jak również zawiera omówienie stanu wiedzy na p...
39,90 zł
Media relations w sektorze rolno-spożywczym
Relacje z mediami w sektorze rolno-spożywczym i agrobiznesie, budowanie relacji, reklama w mediach, media relations, Slow Food...
23,90 zł
Międzynarodowy handel rolny
W książce omówiono m.in. teorie rozwoju handlu międzynarodowego oraz instrumenty polityki handlowej z uwzględnieniem specyfiki międzynarodow...
47,50 zł
1 2 3 4 z 4
Następna strona Ostatnia strona