Kategorie

Ochrona środowiska, ekologia

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 4 5 z 7
Następna strona Ostatnia strona
29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.
29 zmian prawnych w ochronie środowiska, które weszły życie w 2017 r. to publikacja dzięki której przedsiębiorca z łatwością przebrnie przez...
75,90 zł
dodaj do koszyka
Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie
Modelowe ujęcie procesu absorpcji innowacji ekologicznych na poziomie przedsiębiorstwa. Przedstawiono w niej egzogeniczne i endogeniczne uwa...
29,90 zł
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji
Publikacja jest drugim z cyklu poradnikiem prawno - metodycznym przedstawiającym zakres oraz metodykę sporządzania analiz realizacji obowiąz...
52,90 zł
Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie
Audyt środowiskowy i kontrola WIOŚ w firmie to publikacja dzięki której przedsiębiorcy dowiedzą się jak krok po kroku przeprowadzić audyt śr...
95,90 zł
Biologia środowiska
Opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwias...
58,90 zł
Biologiczne podstawy ochrony przyrody
Pierwszy w języku polskim podręcznik ochrony przyrody, przedstawiający tę dziedzinę jako działalność opartą na wynikach ścisłych badań nauko...
54,90 zł
Carbon funds in climate policy
The book offers a deep insight into the subject of carbon funds - investment vehicles aimed predominantly at acquiring carbon credits....
45,90 zł
Człowiek wobec zagrożeń pogodowych
Efekt ciekawej propozycji badawczej w dziedzinie dosyć zaniedbywanej przez psychologów a ważnej dla funkcjonowania człowieka...
38,90 zł
Dyscypliny humanistyczne i ekologia
Niniejsze opracowanie jest pierwszą w literaturze przedmiotu próbą przedstawienia w miarę pełnego zestawu dyscyplin humanistycznych zaangażo...
71,50 zł
Eco Solutions
Poznaj różne rozwiązania, dzięki którym możesz wprowadzić zasady zrównoważonego rozwoju do swojego życia. By zacząć dbać o planetę, na które...
92,90 zł
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym obejmuje wiel...
37,90 zł
Efektywność surowcowa w Polsce
Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopni...
40,90 zł
Ekologia
Wiedzę pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska oraz uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów polityki ekologiczne...
56,90 zł
Ekologia
Wprowadzenie do ekologii, opisujące najważniejsze nurty ideowe ruchu od momentu powstania aż po dziś dzień, a także podsumowujące jego najwa...
24,90 zł
Ekologia a budownictwo
Pierwsza części pracy poświęcona jest zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
59,90 zł
Ekologia ewolucyjna
Podręcznik ekologii ewolucyjnej tłumaczący teoretyczne koncepcje leżące u podstaw tej dziedziny wiedzy bez posługiwania się wyższą matematyk...
32,90 zł
1 2 3 4 5 z 7
Następna strona Ostatnia strona