Kategorie

Użytki zielone

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona
Agrotechnika mieszanek zbóż na paszę dla zwierząt nieprzeżuwających
Nadal w naszym kraju utrzymuje się duża powierzchnia uprawy jarych miesza­nek zbożowych, wynosząca ok. 73% powierzchni czystych zasiewów wsz...
9,90 zł
dodaj do koszyka
Dokumentacja ochrony upraw polowych
Niniejszy notatnik wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy są zainteresowani prowadzeniem racjonalnej ochrony. Czyli takiej, w której ogran...
4,90 zł
Fitosanitarne i agrotechniczne zasady sadzenia chmielu
Przygotowania pola pod nową plantację chmielu, zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem, szkółkowanie sadzonek chmielu ...
8,90 zł
Greening
Jak spełnić wymogi greeningu i zarobić na uprawie roślin kwalifikujących się do zazielenienia
20,00 zł
Integrowana produkcja lnu włóknistego
Poradnik dotyczy aspektów uprawy lnu, wymagań glebowych i klimatycznych, nawożenia, uprawy gleby i wyboru stanowiska
12,90 zł
Integrowana produkcja soi
Instrukcja uprawy soi opisuje nawożenie, dobór odmian, choroby i szkodniki, ochronę przed szkodnikami i zbiór soi...
9,00 zł
Integrowana uprawa mieszanek zbożowych na paszę dla trzody chlewnej i drobiu
Publikacja dotyczy sposobów uprawy mieszanek zbożowych do zastosowaniu w żywieniu trzody oraz drobiu
9,90 zł
Integrowana uprawa mieszanki zbóż jarych na paszę dla przeżuwaczy
Duże zainteresowanie u nas uprawą mieszanek zbożowych jest związane z ich wierniejszym plonowaniem w stosunku do zasiewów czystych.
9,90 zł
Kiszonki surowiec technologia produkcji wartość pokarmowa
Baza paszowa oraz jakość kiszonek, produkcja kiszonek z użytków zielonych.
15,90 zł
Mniej znane i niedoceniane rośliny motylkowate
Świadome wprowadzanie ekstensyfikacji rolnictwa i propagowanie nowych sy­stemów produkcji w Europie sprawia, że wzrasta popularność roślin m...
9,90 zł
Nasiennictwo Tom 1
Książka obejmuje zagadnienia ogólne : światowy przemysł nasienny, prawa hodowców roślin i prawo nasienne, podstawy hodowli roślin, właściwoś...
39,90 zł
Nasiennictwo Tom 2
Drugi tom Nasiennictwa obejmuje problematykę reprodukcji materiału siewnego roślin rolni­czych i ogrodniczych. Z roślin rolniczych omówiono:...
39,90 zł
Nawożenie użytków zielonych
Użytki zielone w Polsce pozostają ciągle niedocenianym źródłem pasz dla zwierząt trawożernych. Ważnym czynnikiem pratotechnicznym decydują­c...
49,90 zł
Ocena wielkości plonów słomy
Oprócz słomy będącej podstawowym składnikiem strukturalnym roślin, pozostają także plewy, łuski lub strączyny oraz tzw. zgoniny, składające...
8,00 zł
Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt
Rzepak jako cenne źródło białka i energii można stosować w żywieniu: drobiu, świń, przeżuwaczy, owiec, kaczek, gęsi, zwierząt futerkowych, r...
11,90 zł
Pilna potrzeba regeneracyjnego wapniowania gleb w Polsce
Celem niniejszej instrukcji jest zwrócenie uwagi na skutki środowiskowe i zagrożenia jakie niosą gleby wymagające wapnowania regeneracyjnego...
9,90 zł
1 2 z 2
Następna strona Ostatnia strona