Kategorie

Prawo rolne

Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie | Najnowszym
Pełna lista Skrócona lista Lista alternatywna
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona
 VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych
Publikacja skierowana zarówno do branży gastronomicznej, jak i odbiorców usług cateringowych i gastronomicznych. Wskazuje sposób postępowani...
55,90 zł
dodaj do koszyka
Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE
Konwencja o ochronie gatunków flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodars...
20,90 zł
Environmental Law
This is a popular guide to environmental law. It has been written in non-specialist language to enable not only lawyers but also students, g...
35,90 zł
Kształtowanie ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami rolnymi
Książka poświęcona zagadnieniom związanym z kształtowaniem ustroju rolnego w polskim ustawodawstwie. Swoim zakresem obejmuje przede wszystki...
155,90 zł
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz
Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.), stanowi kompleksowe om...
155,00 zł
Odpowiedzialność za szkody łowieckie
W monografii przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych tendencji. Zaprezentowano t...
119,90 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian z 2015
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana „opłatą śmieciową” to opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości w związku z odbio...
129,90 zł
Państwowa straż rybacka i społeczna straż rybacka
Publikacja stanowi kompleksowe omówienie statusu prawnego Państwowej Straży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej oraz strażników rybackic...
44,90 zł
Podatek rolny i leśny Komentarz
Analiza ustaw: o podatku rolnym oraz o podatku leśnym, zasady ustalania podatku rolnego i leśnego, a także omówiono zwolnienia i ulgi podatk...
67,90 zł
Podatek rolny Podatek leśny Komentarz
Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematykę opodatkowania gruntów rolnych i leśnych. Zawiera rozwiązania najczęściej spotykanych...
125,00 zł
Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolny...
155,00 zł
Prawa zwierząt
Celem książki jest przedstawienie jednego z najbardziej radykalnych i kontrowersyjnych kierunków w ramach etyki środowiskowej, jakim jest te...
41,90 zł
Prawna ochrona zwierząt gospodarskich
Ochrona użytkowa jest jedną z najstarszych form opieki nad zwierzętami. Ma na celu utrzymywanie zasobów zwierzęcych w postaci określonych wi...
25,00 zł
Prawo rolne
Przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. ...
74,90 zł
Prawo rolne
Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i z...
56,90 zł
Prawo rolne Repetytorium Testy
Przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa rolnego, zbiór 516 pytań testowych wraz z odpowiedziami wraz z podsumowaniem wiedzy....
45,90 zł
1 2 3 z 3
Następna strona Ostatnia strona