Architektura krajobrazu i planowanie przestrzenne

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadnicz...
Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa

51,90 zł
Do koszyka