Genetyka

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Człowiek. Biografia

Człowiek. Biografia

Książka Robina Dunbara doskonale łączy ze sobą naukową precyzję i wielki talent narratorski autora, dzięki czemu przedstawiona w niej opowieść jest nie tylko wiarygodna, ale przede wszystkim fascynująca i pobudzająca do myślenia. Człowiek. Biografia przedstawia epokę „przed historią” – najbardziej tajemniczy, ale przy tym kluczowy fragment opowieści o człowieku....

56,90 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Podręcznik obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność....

29,90 zł
Genetyka i genomika zwierząt

Genetyka i genomika zwierząt

Aktualna wiedza z zakresu genetymi zwierząt. Informację z genetyki klasycznej, molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych....

52,90 zł
Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcom-praktykom....

Genetyka medyczna i molekularna

Genetyka medyczna i molekularna

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów...

105,90 zł
Genetyka populacji i metody hodowlane

Genetyka populacji i metody hodowlane

Zagadnienia genetyki populacji i metod hodowlanych poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej)....

44,90 zł
Genetyka zwierząt w teorii i praktyce

Genetyka zwierząt w teorii i praktyce

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów wszystkich kierunków studiów, na których znajomość podstaw genetyki zwierząt jest konieczna, jak i osób zainteresowanych poznaniem zagadnień związanych z genetyką zwierząt...

29,90 zł
Genomy

Genomy

Nowoczesny podręcznik na temat genomów i sposobach ich badania!

148,00 zł
GMO w świetle najnowszych badań

GMO w świetle najnowszych badań

Celem autorów książki pt. „GMO w świetle najnowszych badań” było przybliżenie wiedzy na temat metod otrzymywania wprowadzanych cech/genów, oddziaływania na środowisko rolnicze, regulacji prawnych i odbioru społecznego, kontroli, a także nieporozumień związanych z badaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, roślin i zwierząt. ...

33,00 zł
Hodowla roślin

Hodowla roślin

Aktualna wiedza z zakresu hodowli roślin, m.in. metody hodowli odmian konwencjonalnych i heterozyjnych, wykorzystanie mutacji i mieszańców oddalonych oraz metody hodowli gatunków rozmnażanych wegetatywnie. ...

Maszyna genów

Maszyna genów

Wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomu

53,90 zł
Największa tajemnica życia. Jak rozszyfrowano kod genetyczny

Największa tajemnica życia. Jak rozszyfrowano kod genetyczny

„Największa tajemnica życia” to historia idei i eksperymentów, pomysłowości, genialnych przebłysków intuicji i porażek, aż do największych odkryć biologii minionego i obecnego stulecia. Naukowiec i historyk wykorzystał oba talenty, by stworzyć kapitalną, błyskotliwą książkę dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak działają geny....

45,90 zł
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Jest to pierwsza tego typu publikacja, opracowana przez pracowników naukowych zaangażowanych osobiście w realizację w Polsce programów ochrony zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich i dziko żyjących...

44,90 zł