Genetyka

 Sapiens. Od zwierząt do bogów

Sapiens. Od zwierząt do bogów

Autor zabiera nas w podróż do przeszłości i wraca do korzeni ludzkości, aby wyjaśnić najbardziej nurtujące pytania.

53,90 zł
Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia

Agrobiotechnologia jest działem biotechnologii wykorzystywanym w rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce żywnościowej. Opiera się na metodach inżynierii genetycznej oraz innych osiągnięciach współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej...

69,00 zł
Człowiek. Biografia

Człowiek. Biografia

Książka Robina Dunbara doskonale łączy ze sobą naukową precyzję i wielki talent narratorski autora, dzięki czemu przedstawiona w niej opowieść jest nie tylko wiarygodna, ale przede wszystkim fascynująca i pobudzająca do myślenia. Człowiek. Biografia przedstawia epokę „przed historią” – najbardziej tajemniczy, ale przy tym kluczowy fragment opowieści o człowieku....

51,90 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Podręcznik obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność....

29,90 zł
Genetyka i genomika zwierząt

Genetyka i genomika zwierząt

Aktualna wiedza z zakresu genetymi zwierząt. Informację z genetyki klasycznej, molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych....

75,90 zł
Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcom-praktykom....

Genetyka medyczna i molekularna

Genetyka medyczna i molekularna

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów...

119,90 zł
Genetyka populacji i metody hodowlane

Genetyka populacji i metody hodowlane

Zagadnienia genetyki populacji i metod hodowlanych poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej)....

Genomy

Genomy

Nowoczesny podręcznik na temat genomów i sposobach ich badania!

169,00 zł
Geny

Geny

Medyczne tajemnice i niesamowita opowieść o ich wyjaśnieniu

44,90 zł
GMO w świetle najnowszych badań

GMO w świetle najnowszych badań

Celem autorów książki pt. „GMO w świetle najnowszych badań” było przybliżenie wiedzy na temat metod otrzymywania wprowadzanych cech/genów, oddziaływania na środowisko rolnicze, regulacji prawnych i odbioru społecznego, kontroli, a także nieporozumień związanych z badaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, roślin i zwierząt. ...

33,00 zł
Hodowla roślin

Hodowla roślin

Aktualna wiedza z zakresu hodowli roślin, m.in. metody hodowli odmian konwencjonalnych i heterozyjnych, wykorzystanie mutacji i mieszańców oddalonych oraz metody hodowli gatunków rozmnażanych wegetatywnie. ...

Maszyna genów

Maszyna genów

Wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomu

53,90 zł