Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne
Tytuły zarówno dla urbanistów, planistów i projektantów, jak pracowników służb urbanistyczno-architektonicznych, a także studentów.
AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów...

91,90 zł
Betonoza
34,90 zł
Dźwięk w krajobrazie Podejście geograficzne

Dźwięk w krajobrazie Podejście geograficzne

Publikacja prezentuje kompleksowe ujęcie problematyki dźwięku w krajobrazie, z wyraźnym wyeksponowaniem aspektów geograficznych. Zagadnienia te mieszczą się w zakresie szeroko rozumianych badań nad krajobrazem kulturowym, szczególnie nad percepcją krajobrazu, mają też wyraźny aspekt praktyczny, zwłaszcza w odniesieniu do planowania przestrzennego....

37,90 zł
Geodezja współczesna

Geodezja współczesna

Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej...

77,00 zł
Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadniczych, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi....

54,90 zł
Geologia dynamiczna

Geologia dynamiczna

Przedstawiono m.in.: właściwości fizyczno-chemicznych minerałów i skał, zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu, plutonizm i wulkanizm oraz skały wulkaniczne i plutoniczne, pojęcie czasu geologicznego, powierzchniowe ruchy masowe,...

61,90 zł
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Podstawowe problemy gospodarki przestrzennej w wymiarze społecznym, przestrzenne odwzorowania procesów społecznych, przemiany społeczno-kulturowe w Polsce, perspektywy rozwoju gospodarki przestrzennej....

46,90 zł
Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Książka zawiera m.in.: przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną, sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej, metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju....

46,90 zł
Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Czy na obecnym poziomie rozwoju krajobrazu naszego kraju istnieje system wspomagania wspomnianej wcześniej troski?...

14,90 zł
Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Przybliżenie możliwego zakresu stanowienia planów miejscowych w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, wynikających z obowiązujących aktów prawnych...

14,90 zł
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej to trzeci tom cyklu poświęconego współczesnej przestrzeni miejskiej (dwa poprzednie dotyczyły percepcji i wartościowania miasta), prezentujący interdyscyplinarny przegląd badań w tej dziedzinie podejmowanych głównie w ciągu ostatnich 10 lat. ...

67,90 zł
Kultura przestrzeni gminy

Kultura przestrzeni gminy

Niniejsza publikacja zawiera materiał konferencji "Kultura przestrzeni gminy",  ...

34,90 zł
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją

Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją

Publikacja poświęcona rozważaniom na temat obrazu miasta metropolii i jego zmian w wyniku procesów globalnych wyraźnie przyspieszających w XXI wieku....

35,90 zł
Ogrody odchodzące... ?

Ogrody odchodzące... ?

Monografia poświęcona gdańskim ogrodom publicznym: promenadom spacerowym, parkom i zieleńcom

78,90 zł
Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne to bogato ilustrowana, zawierająca ponad 300 fotografii rozwiązań zastosowanych na terenach zielonych książka, w której opisano szereg cech przestrzennych i elementów wyposażenia, jakie mogą przyczynić się do promocji zdrowia użytkowników parków i ogrodów....

77,90 zł
Planowanie przestrzenne w gminach

Planowanie przestrzenne w gminach

Przestrzenne w gminach prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). ...

43,90 zł
Planowanie przestrzenne województwa

Planowanie przestrzenne województwa

Książka zawiera próbę uporządkowania najważniejszych pojęć oraz propozycje nowych rozwiązań modelowych, mających zwiększyć efektywność regionalnego planowania przestrzennego ...

31,50 zł