Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne
Tytuły zarówno dla urbanistów, planistów i projektantów, jak pracowników służb urbanistyczno-architektonicznych, a także studentów.
AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

AutoCad 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania dokumentacji wyrobów dowolnej branży i o dowolnym stopniu złożoności, za pomocą programów...

91,90 zł
Betonoza
34,90 zł
Dźwięk w krajobrazie Podejście geograficzne

Dźwięk w krajobrazie Podejście geograficzne

Publikacja prezentuje kompleksowe ujęcie problematyki dźwięku w krajobrazie, z wyraźnym wyeksponowaniem aspektów geograficznych. Zagadnienia te mieszczą się w zakresie szeroko rozumianych badań nad krajobrazem kulturowym, szczególnie nad percepcją krajobrazu, mają też wyraźny aspekt praktyczny, zwłaszcza w odniesieniu do planowania przestrzennego....

37,90 zł
Geodezja współczesna

Geodezja współczesna

Książka obejmuje tematykę geodezji podstawowej w epoce pomiarów satelitarnych, w tym: zagadnienia geometryczne geodezji wyższej, modele pola siły ciężkości Ziemi, elementy grawimetrii geodezyjnej...

77,00 zł
Geografia osadnictwa

Geografia osadnictwa

Książka opisuje procesy kształtujące sieć osadniczą w różnych częściach Ziemi. Wyjaśnia relacje zachodzące między rozwojem struktur osadniczych, a innymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi....

54,90 zł
Geologia dynamiczna

Geologia dynamiczna

Przedstawiono m.in.: właściwości fizyczno-chemicznych minerałów i skał, zjawiska wietrzenia, sedymentacji oraz metamorfizmu, plutonizm i wulkanizm oraz skały wulkaniczne i plutoniczne, pojęcie czasu geologicznego, powierzchniowe ruchy masowe,...

61,90 zł
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Podstawowe problemy gospodarki przestrzennej w wymiarze społecznym, przestrzenne odwzorowania procesów społecznych, przemiany społeczno-kulturowe w Polsce, perspektywy rozwoju gospodarki przestrzennej....

46,90 zł
Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna - podstawy teoretyczne

Książka zawiera m.in.: przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną, sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej, metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju....

46,90 zł
Historia i struktura ogrodu rodzinnego

Historia i struktura ogrodu rodzinnego

To nie jest zwy­kła historia ogrodów, opisująca ich kompozycję i uprawiane w nich rośliny. To spojrzenie na ogród - miejsce życia człowieka w dialogu z krajobrazem. Istotą ogrodu rodzinnego, w odróżnieniu od innych typów urządzanej zieleni, nie są rośliny komponowane na wydzielonym obszarze, a relacja człowieka z jego śro­dowiskiem. Ogród w krajobrazie tworzy żyjący w nim człowiek, nie ścieżki, grille i ozdobne krzewy....

24,90 zł
Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Krajobraz z paragrafem zeszyt 5 Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska

Czy na obecnym poziomie rozwoju krajobrazu naszego kraju istnieje system wspomagania wspomnianej wcześniej troski?...

14,90 zł
Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Krajobraz z paragrafem Zeszyt 9 Wpływ instrumentarium ochrony środowiska przyrodniczego na zakres ustaleń planów miejscowych

Przybliżenie możliwego zakresu stanowienia planów miejscowych w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, wynikających z obowiązujących aktów prawnych...

14,90 zł
Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej

Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej to trzeci tom cyklu poświęconego współczesnej przestrzeni miejskiej (dwa poprzednie dotyczyły percepcji i wartościowania miasta), prezentujący interdyscyplinarny przegląd badań w tej dziedzinie podejmowanych głównie w ciągu ostatnich 10 lat. ...

67,90 zł
Kultura przestrzeni gminy

Kultura przestrzeni gminy

Niniejsza publikacja zawiera materiał konferencji "Kultura przestrzeni gminy",  ...

34,90 zł
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją

Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją

Publikacja poświęcona rozważaniom na temat obrazu miasta metropolii i jego zmian w wyniku procesów globalnych wyraźnie przyspieszających w XXI wieku....

35,90 zł
Ogrody odchodzące... ?

Ogrody odchodzące... ?

Monografia poświęcona gdańskim ogrodom publicznym: promenadom spacerowym, parkom i zieleńcom

78,90 zł
Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne

Parki i ogrody terapeutyczne to bogato ilustrowana, zawierająca ponad 300 fotografii rozwiązań zastosowanych na terenach zielonych książka, w której opisano szereg cech przestrzennych i elementów wyposażenia, jakie mogą przyczynić się do promocji zdrowia użytkowników parków i ogrodów....

77,90 zł
Planowanie przestrzenne w gminach

Planowanie przestrzenne w gminach

Przestrzenne w gminach prezentuje aktualne problemy związane z zaawansowaniem prac planistycznych w gminach oraz ich zróżnicowaniem przestrzennym i funkcjonalnym (plany miejscowe, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne). ...

43,90 zł