Mechanizacja rolnictwa

Podręcznik do nauki w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. ...
Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej

Rolnictwo część 8. Technika w rolnictwie. Mechanizacja produkcji zwierzęcej

44,90 zł
Do koszyka